Kursus og eksamen i retsmedicin

Kursusindhold

Formål med kurset er, at den studerende får kendskab til retsmedicinske undersøgelsesmetoder, dødsårsager og dødsmåder samt  deres indbyrdes talmæssige fordeling, retsmedicinsk traumatologi, identifikation (herunder retsgenetiske metoder) og klinisk retsmedicin, indbefattet lægelige aspekter i forbindelse med tortur og torturfølger samt kendskab til forgiftninger indbefattet stofmisbrug. Desuden skal den studerende få kendskab til medicinallovgivning i forbindelse med udøvelse af lægegerning i overensstemmelse med autorisationsloven, sundhedsloven, klage- og erstatningslovgivningen m.v. og de vigtigste internationale konventioner på området.

Kurset har ydermere til formål at vinkle det retsmedicinske pensum, så det for den studerende fremgår på hvilken måde, det indgår i KBU-lægens arbejde.

Engelsk titel

Course and Exam in Forensic Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægelig ekspert, som akademiker og som professionel

Viden

 • Redegøre for retsmedicinske undersøgelsesmetoder
 • Sammenfatte dødsårsagers og dødsmåders indbyrdes talmæssige fordeling
 • Redegøre for retsmedicinsk traumatologi og for klinisk retsmedicin og herunder for de lægelige aspekter i forbindelse med voldtægt og seksuelle overgreb på børn og voksne samt tortur og torturfølger
 • Redegøre for retskemiske problemstillinger (alkoholforgiftninger, indbefattet stofmisbrug)
 • Redegøre for retsgenetiske problemstillinger i forbindelse med identifikation, faderskabssager og med sporundersøgelser
 • Redegøre for retsantropologiske problemstillinger i forbindelse med personidentifikation
 • Redegøre for principper for anvendelse af medicinallovgivning i forbindelse med udøvelse af lægegerning i overensstemmelse med autorisationsloven, sundhedsloven, klage- og erstatningslovgivningen og tilhørende retsområder
 • Sammenfatte indholdet af de vigtigste internationale torturkonventioner
 • Beskrive afholdelse af ligsyn
 • Redegøre for, hvordan man skelner mellem dødsårsager og dødsmåder.
   

Færdigheder

 • Udfylde dødsattester
 • Udfylde politiattester

Forelæsninger samt studenteraktiverende undervisning, herunder ligfremvisning og obduktion.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

For henvendelser omkring holdsætning, skema, lokaler og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kombineret MC eksamen og essay-eksamen af 2 timers varighed
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karaktern 12 skal den studerende kunne:

Som lægelig ekspert, som akademiker og som professionel

Viden

 • Redegøre for retsmedicinske undersøgelsesmetoder
 • Sammenfatte dødsårsagers og dødsmåders indbyrdes talmæssige fordeling
 • Redegøre for retsmedicinsk traumatologi og for klinisk retsmedicin og herunder for de lægelige aspekter i forbindelse med voldtægt og seksuelle overgreb på børn og voksne samt tortur og torturfølger
 • Redegøre for retskemiske problemstillinger (alkoholforgiftninger, indbefattet stofmisbrug)
 • Redegøre for retsgenetiske problemstillinger i forbindelse med identifikation, faderskabssager og med sporundersøgelser
 • Redegøre for retsantropologiske problemstillinger i forbindelse med personidentifikation
 • Redegøre for principper for anvendelse af medicinallovgivning i forbindelse med udøvelse af lægegerning i overensstemmelse med autorisationsloven, sundhedsloven, klage- og erstatningslovgivningen og tilhørende retsområder
 • Sammenfatte indholdet af de vigtigste internationale torturkonventioner
 • Beskrive afholdelse af ligsyn
 • Redegøre for, hvordan man skelner mellem dødsårsager og dødsmåder.
   

Færdigheder

 • Udfylde dødsattester.
 • Udfylde politiattester
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 46
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 69

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15044U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Retsmedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christina Jacobsen   (18-466b756c76776c7164314d646672657668714376787167316e7831676e)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 20-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students