Kursus i kvalitet og patientsikkerhed i et digitaliseret sundhedsvæsen

Kursusindhold

I din rolle som læge har du behandlingsansvar for dine patienter. Ud over et solidt fagligt medicinsk grundlag med viden og færdigheder, skal du derfor mestrer alle syv lægeroller. Det betyder blandt andet en forståelse for det interdisciplinære samarbejde, særligt i forbindelse med overgangene i patientforløbet, både internt mellem afdelinger og mellem sektorer i et komplekst digitaliseret sundhedsvæsen. Du skal være med til at opbygge en patientsikkerhedskultur med plads til åbenhed omkring utilsigtede hændelser, feedback, læring og anerkendelse af dine kollegaers rolle og ansvar. Patienten skal i stigende grad inddrages, og du og det professionelle team omkring patienten skal sikre en kommunikation med gensidig forståelse. I kurset arbejder vi fra forskellige vinkler med hvordan du udvikler høj kvalitet, samt en sikker adfærd og moden kultur gennem både din kommunikation med patienten, samarbejdet med dine kollegaer og støttet af et lokalt, regionalt og nationalt dokumentations- og sikkerhedssystem.

Kurset behandler fire centrale områder

 • Patientsikkerhedsarbejde i teori og praksis
 • Kvalitetsudvikling, herunder statistisk proceskontrol
 • Teamtræning
 • Informatik

 

Kurset har særlig fokus på fire af de syv lægeroller; den medicinske ekspert, kommunikator, professionel og leder, herunder teamleder. 

Vi vil gennem forelæsninger, diskussioner, praktiske øvelser samt simulation arbejde med betydningen af en kultur med tryghed, læring og respekt, et stærkt interdisciplinært og tværsektorielt samarbejde, samt de underliggende kvalitetssikrings- og udviklingssystemer, der kan hjælpe dig til at blive en professionel og kompetent læge.

Engelsk titel

Course in Quality and Patient Safety in the Context of a Digitalized Healthcare System

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som kommunikator og som professionel

Viden

 • Redegøre for begrebet patientsikkerhed, samt det teoretiske grundlag, formål og metoder, herunder automatisering, forenkling og tjeklister
 • Redegøre for begrebet utilsigtet hændelse, komplikation, forebyggelig utilsigtet hændelse og nærhændelse
 • Redegøre for det danske patientsikkerhedssystem, inklusiv organiseringen af patientsikkerhedsarbejde på afdelings-, hospitals- og nationalt niveau, herunder risikomanagerens rolle
 • Redegøre for patient og sundhedsprofessionelles ansvar og rettigheder ved utilsigtede hændelser
 • Redegøre for de typiske reaktioner hos frontlinepersonalet, second victims
 • Beskrive analyseprincipper for at undersøge utilsigtede hændelser og for at lære fra gode forløb
 • Redegøre for hvordan sammenspil mellem mennesker, teknisk udstyr og organisationer påvirker patientsikkerhed og behandlingskvalitet
 • Redegøre for hvordan sundhedsdata udveksles, tilgås, anvendes og understøtter arbejdsprocesser i den danske sundhedssektor, herunder i den elektronisk patientjournal
 • Diskutere, hvilke forhold der har betydning for udviklingen og udvælgelsen af effektive tekniske og sundhedsinformatiske løsninger, herunder Medicinsk Teknologi Vurdering og beslutningsstøtte
 • Redegøre for betydningen af patienters sundheds- og e-sundhedskompetence samt handlekraft (empowerment) i relation til fælles beslutningstagning og varetagelse af egen sundhed
 • Diskutere hvordan patient rapporterede oplysninger (PRO) bør indgå i den kliniske hverdag og i en tværsektoriel samarbejdssituation
 • Diskutere betydningen af anvendelsen af teknologi i kliniske situationer, som hjemme monitorering, dialog med kommunens services, den praktiserende læge og hospitalet.
 • Diskutere lægens profession i en digital kontekst
 • Diskutere risikolægemidler og risikosituationer inden for medicinering, samt hvordan disse kan forebygges, herunder betydningen af FMK-online og medicineringsmodulerne i de elektroniske patientjournaler og omsorgsjournaler
 • Diskutere risici i den parakliniske proces, samt hvordan disse kan forebygges.
 • Redegøre for kvalitetsbegrebet og definitioner, herunder diskutere formål, principper, forskellige dimensioner og aspekter ved kvalitet
 • Redegøre for kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling (Jurans trilogi)
 • Redegør for principperne for en kvalitetsudviklingsproces, forbedringsvidenskab samt måling af kvalitet, herunder analyse af data i forbindelse med forbedringsarbejde/statistisk proceskontrol
 • Redegøre for forbedringsmodel inklusiv PDSA-cirklen
 • Redegøre for principperne for effektiv kommunikation, ledelse og samarbejde

 

Færdigheder:

 • Vælge eksempler ud fra konkrete problemstillinger på relevante metoder i kvalitetsarbejdet, herunder kvalitetsudvikling, kvalitetskontrol, og kvalitetsplanlægning, samt aktuelle eksempler på kvalitetstilgange
 • Kunne udfærdige en UTH-rapport og deltage i en analysere af utilsigtet hændelser
 • Deltage i og inddrage principper for teambaseret samarbejde i en simuleret situation
 • Kunne strukturere anvendelsen af observationer og faglig viden for at optimere patientbehandling i en akut situation
 • Kunne planlægge et tværsektorielt tilbud, herunder inddrage aspekter omkring patient rapporterede oplysninger, behandlingsansvar og anvendelse af teknologi

 

Kompetencer:

 • Identificere studerendes handlemuligheder som understøtter patientsikkerhed og kvalitet i patientbehandlingen i praksis
 • Diskutere styrker og problemer i patientsikkerhedskultur i praksis
 • Kunne indgå i en kritisk dialog omkring anvendelsen af sundhedsinformatik
 • Kunne indgå aktivt i dialog om og i udførsel af kvalitetsforbedringsarbejdet i klinikken

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og simulationsbaseret træning (teamtræning)

Kursusattest i grundlæggende klinik

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i simulationskurset samt e-læringsdelen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Foretage journalgennemgang af patientforløb med en utilsigtet hændelse og diskutere forhold omkring såvel systemperspektivet som individets ”non-technical skills”
 • Bidrage med observationer og faglig viden for at optimere patientbehandling i en akut situation.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 11
 • Forberedelse (anslået)
 • 38
 • Øvelser
 • 3
 • E-læring
 • 3
 • Total
 • 67

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15028U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lars Kayser   (2-6f6e4376787167316e7831676e)
  Sundhedsinformatik
 • Kristine Sarauw Lundsgaard   (26-6e756c76776c71683176647564787a316f787167766a646475674375686a6c72716b31676e)
  Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste: https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 31-03-2022

Timetable

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students