Epidemiologi

Kursusindhold

Faget omfatter en generel introduktion til epidemiologi med en gennemgang af de basale begreber og designtyper, der anvendes inden for faget. Målet er, at den studerende efter kursets afslutning har tilegnet sig viden med henblik på at kunne gengive, forklare, bedømme og kritisere videnskabelige artikler på sundhedsområdet, herunder udregne og fortolke basale frekvens- samt associationsmål.

 

Engelsk titel

Epidemiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Målbeskrivelse

Viden

 • Liste forskellige datatyper og –kilder inden for epidemiologien.
 • Beskrive karakteristika ved epidemiologiske studiedesigns, her i blandt case-kontrol-, kohorte-, interventions- og tværsnitsundersøgelser.
 • Beskrive epidemiologiske usystematiske og systematiske fejlkilder her i blandt confounding, selektions bias og informations bias.
 • Beskrive det epidemiologiske fænomen effektmålsmodifikation.
 • Have et kendskab til ofte anvendte statistiske modeller i epidemiologien.

 

Færdigheder

 • Redegøre for begrebet kausalitet og den epidemiologiske årsagsmodel.
 • Beregne og fortolke epidemiologiske frekvens- og associationsmål, samt den ætiologiske fraktion i befolkningen (population attributable fraction).
 • Forholde sig kritisk til dataindsamlingens betydning for valide konklusioner.
 • Forstå og vurdere hvordan, hvornår og i hvilken retning systematiske fejl (bias) kan skævvride resultaterne af epidemiologiske undersøgelser.
 • Bedømme hvorvidt effektmålsmodifikation forekommer i epidemiologiske undersøgelser.

 

Kompetencer

 • Analysere, fortolke og diskutere frekvens- og associationsmål, samt ætiologiske fraktion i befolkningen (population attributable fraction)
 • Kritisk vurdere epidemiologiske undersøgelsers interne validitet
 • Vurdere om epidemiologisk evidens kan generaliseres (ekstern validitet)

Forelæsninger og holdtimer.

Lærebogen 'Epidemiologi og evidens' 3. udgave. Svend Juul, Bodil Hammer Bech, Christina Catherine Dahm, Dorte Rytter. Alternativt kan 2. Udgave bruges. Derudover vil videnskabelige artikler, som ligeledes er pensum, blive tilgængelige via kursets absalon-side.

Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Opgavesættet består af en videnskabelig artikel inden for sundhedsområdet og en række spørgsmål. Artiklen udleveres et døgn før selve eksamen. Spørgsmålene, der skal besvares, udleveres ved eksaminens start.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Inkl. Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive karakteristika ved epidemiologiske studiedesigns, herunder case-kontrol-, kohorte-, interventions- og tværsnitsundersøgelser
 • Redegøre for det epidemiologiske årsagsbegreb
 • Beskrive epidemiologiske fejlkilder, herunder confounding selektions bias og informations bias 
 • Beskrive det epidemiologiske fænomen effektmålsmodifikation

 

Færdigheder

 • Beregne epidemiologiske frekvens- og associationsmål, samt population attributable fraction
 • Forstå og vurdere hvordan, hvornår og i hvilken retning systematiske fejl (bias) kan skævvride resultaterne af epidemiologiske undersøgelser
 • Bedømme hvorvidt effektmålsmodifikation forekommer i epidemiologiske undersøgelser

 

Kompetencer

 • Læse og kritisk vurdere epidemiologiske undersøgelser
 • Analysere, fortolke og diskutere frekvens- og associationsmål, samt population attributable fraction
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SITB18004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

11-12 uger
Placering
Forår
Uge 6-18
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
60 deltagere
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tibor V Varga   (11-7f746d7a7d39816c7d726c4b7e80796f397680396f76)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Underviser

Tibor V Varga, Amalie Lykkemark Møller

Gemt den 06-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students