Planlægning af videnskabelige kliniske projekter

Kursusindhold

Teknisk opbygning af forskningsprotokol, godkendelser, patientrettigheder, Good Clinical Practice, regler for dataindsamling og –opbevaring, statistik. Introduktion til hospitalers måde at fungere på, etikette for opførsel på hospitaler, etablering af forskningssamarbejde, forskningsøkonomi, resultatformidling. Udarbejdelse (alene eller i relevant gruppe) af en forsøgs-/forskningsprotokol, som afleveres til bedømmelse og karaktergivning.

Engelsk titel

Planning of Clinical Investigations

Målbeskrivelse

Viden:

 • Beskrive de formelle og legale krav, der er til kliniske forsøg
 • Beskrive de praktiske rammer for klinisk videnskab med intervention
 • Beskrive de krævede hovedpunkter i en forskningsprotokol, herunder de forskningsetiske og datakvalitetsmæssige
 • Beskrive de økonomiske vilkår ved klinisk forskning

 

Færdigheder:

 • Udføre simple, statistiske tests
 • Forklare beslutningsprocesserne i klinisk forløb
 • Redegøre for patienters rettigheder i forbindelse med forskning, herunder håndtering af forskningsdata
 • Forklare og diskutere placering og finansiering af klinisk forskning i en patientbehandlende afdeling
 • Udforme tabeller og figurer med basisdata og resultater
 • Udarbejde en forsknings- eller forsøgsprotokol med klinisk indhold

 

Kompetencer:

 • Kunne udforme en forsøgsprotokol klar til godkendelse
 • Tage ansvar for patientrettighederne i praktisk, klinisk forskning
 • Forstå samspillet mellem behandling og forskning i hospitalsregi

Forelæsninger ved ansatte og eksterne specialister. Der vil blive arbejdet med udvikling af egen forskningsprotokol under hele kurset i grupper på 1-4 deltagere.
Der vil være sessioner med peer-kritik og ideudvikling.

Lærebøger oplyses ved studiestart på Absalon.

Svarende til curriculum for 1. år på kandidatstudiet i klinisk ernæring
Betydelig indsigt i klinisk ernæring og sygdomslære

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mundtlig fra underviser. Peer-feed-back i plenum. Samarbejde mellem grupper i kortere perioder under kurset.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftligt opgave (protokoludkast) udviklet under hele kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se venligst "Målbeskrivelser".

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 55
 • Seminar
 • 10
 • Studiegrupper
 • 110
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK20002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
(mandag 9-12, tirsdag 13-16, fredag 9-12)
Kapacitet
Ingen begrænsning.
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Rikardt Andersen   (3-727a6948766d807b36737d366c73)
Gemt den 25-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students