Grundkursus i menneskets ernæring

Kursusindhold

Kurset opbygges omkring en række forelæsninger og øvelser indenfor følgende emner:

 • Makronæringsstoffer: Protein, kulhydrat og fedt. Definitioner, klassifikationer, kemisk struktur, metabolisme samt fysiologiske funktion.
 • Mikronæringsstoffer med fokus på systematisk gennemgang af udvalgte mineraler og vitaminer vedr. definitioner, klassifikationer, kemisk struktur, kilder i kosten, absorption, metabolisme samt fysiologisk funktion
 • Kropssammensætning; Næringsstofanbefalinger og kostundersøgelsesmetoder

 

Forelæsninger og øvelser vedrørende makronæringsstoffer og udvalgte mikronæringsstoffer vil danne grundlag for, at de studerende opnår indsigt i principper og metodikker indenfor ernæringsvidenskab, herunder relation til kostens bæredygtighed. Målemetoder til bestemmelse/vurdering af ernæringsstatus og de afledte sundhedsmæssige betydninger.  

Engelsk titel

Introduction to Human Nutrition

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

Kurset henvender sig til 2. års fødevarebachelorer. Kurset er et grundkursus i forskningsområdet menneskets ernæring. Med dette kursus skal den studerende opnå en basisviden om ernæring med udgangspunkt i gennemgang af makronæringsstoffer og udvalgte mikronæringsstoffer. Der gennemgås under hvert emne desuden næringsstofanbefalinger og metoder til bestemmelse af ernæringsstatus og relevans ift bæredygtighed.

Når kurset er afsluttet forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Forstå næringsstoffernes grundlæggende fysiologiske funktion, fordøjelse, absorption og metabolisme
 • Beskrive de grundlæggende principper for næringsstofanbefalinger og kostråd for det raske individ (barn som voksen) og til særlige befolkningsgrupper, for eksempel børn og unge og udsatte grupper
 • Forstå de grundlæggende principper for udvalgte målemetoder anvendt i ernæringsforskning
 • Anvende viden om næringsstoffer og human ernæring til at vurdere sundhedsaspekter af fødevarer og kost og kostens bæredygtighed


Færdigheder:

 • Gennemføre et teoretisk funderet projektarbejde
 • Formidle den opnåede viden på en tilfredsstillende måde


Kompetencer:

 • Kunne anvende den basale viden om ernæring der er opnået på kurset til at sætte andre problemstillinger, særligt indenfor fødevarevidenskab,  i et ernæringsmæssigt perspektiv

Kurset vil indeholde en blanding af forelæsninger, øvelser, gruppearbejder, litteratursøgning og opgaveløsning.

Oplyses på Absalon inden kursusstart.

Kompetencer indenfor områderne biokemi anbefales.

Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mundtlig feedback på Poster, der udarbejdes i grupper.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig multiple choice eksamination på 1/2 time uden hjælpemidler (vægtning 25%). Efterfulgt af 1,5 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler (vægtning 75%).
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

1. del af skriftlig prøve: Skriftlig multiple choice på 1/2 time, uden hjælpemidler
2. del af skriftlig prøve: 1,5 timers skriftlig eksamen, med hjælpemidler (alle hjælpemidler tilladt).

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se venligst under "Målbeskrivelser".

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 61
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Projektarbejde
 • 65
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB16000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning.
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anne Raben   (3-6374634270677a75306d7730666d)
 • Louise Kjølbæk   (15-73767c707a6c7271766c7369686c7247756c7f7a35727c356b72)
Gemt den 19-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students