Geografiens videnskabsteori (VTGeogr)

Kursusindhold

Indføring i geografiens videnskabsteoretiske, etiske og historiske positioner.

Engelsk titel

Philosophy of Geography (VtGeogr)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Kompetencer

 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til videnskabsteoretiske og etiske positioner i relation til geografi
 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til den geografiske videnskabs rolle
 • Diskutere forskellige opfattelser af, hvad videnskab er

 

Færdigheder

 • Identificere samfundsmæssige og etiske problemstillinger i relation til geografi.
 • Identificere metodologiske og epistemologiske positioner i relation til geografi.
 • Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til geografi.

 

Viden

 • Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over geografi som videnskab.
 • Beskrive videnskabelige processer i den geografiske videnskab.
 • Beskrive udvalgte etiske teorier.
 • Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for geografisk forskning og uddannelse.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på første studieår af BSc-uddannelsen i geografi og geoinformatik.

Dele af undervisningen vil foregå på engelsk.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 157
 • Øvelser
 • 21
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDB19002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
110
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Joeri Witteveen   (2-78854e777c723c79833c7279)
Gemt den 17-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students