Geologiens videnskabsteori (VT Geol)

Kursusindhold

Den geologiske videnskabs historie, geologiens etik og videnskabsteori samt geologiens metodegrundlag

Engelsk titel

Philosophy of Geology (VtGeol)

Uddannelse

Bacheloruddannelse i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Kompetencer

 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til geologi
 • Udvise faglig selvforståelse og forståelse af den geologiske videnskabs forhold til tilgrænsende fagfelter og discipliner.
 • Diskutere forskellige opfattelser af, hvad videnskab er.

 

Færdigheder

 • Identificere etiske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til geologi.
 • Identificere metodologiske og epistemologiske problemer i relation til geologisk videnskab.
 • Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til geologi.

 

Viden

 • Beskrive udvalgte etiske teorier
 • Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over geologisk videnskab.
 • Beskrive videnskabelige processer i geologi.
 • Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for geologisk forskning og uddannelse.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon

Se Absalon, når kurset er oprettet.

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på første studieår af BSc-uddannelsen geologi-geoscience.

Undervisningen vil foregå på både dansk og engelsk.

Skriftlig
Mundtlig

Der gives mundtlig og skriftlig feedback på skriftlige opgaver.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Den endelige karakter bliver baseret på 3 skriftlige opgaver afleveret på specifikke datoer i løbet af kurset. Hver opgave gives en score mellem 0 og 100 point og bedømmelsen af opgaverne vægter med henholdsvis 30%, 30% og 40%. Udarbejdelse af den sidste skriftlige opgave indebærer at bruge materiale udarbejdet af alle kursets studerende, produceret i løbet af et gruppeforløb over flere uger, som afsluttes den sidste undervisningsgang. Studerende, som ikke afleverer deres del af gruppearbejdet og som ikke deltager i den afsluttende undervisningsgang, vil ikke kunne aflevere den sidste skriftlige opgave. I tilfælde af sygdom ved den sidste undervisningsgang, skal der træffes aftale med underviseren om aflevering af den sidste opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 157
 • Øvelser
 • 21
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDB19001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
64
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kristine Cecile Harper   (3-6e666b436c7167316e7831676e)
Gemt den 08-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students