Lebesgueintegralet og målteori (LIM)

Kursusindhold

 • Sigma-algebraer: definition og egenskaber, Borel sigma-algebraen.
 • Mål: definition og egenskaber, Lebesguemålet, sandsynlighedsmål.
 • Entydighed af mål, herunder Dynkinsystemer.
 • Målelige funktioner: definition og egenskaber.
 • Konstruktion af integralet (simple funktioner, positive funktioner, reelle funktioner og komplekse funktioner).
 • Konvergens sætninger: monoton og majoriseret konvergens, Fatou's Lemma, sammenhæng med Riemann integralet.
 • Funktioner defineret ved et integral, kontinuitet og differentiabilitet.
 • Funktionsrummet L^p, vigtige uligheder, fuldstændighed.
 • Produktmål. Tonelli og Fubinis sætninger.
Engelsk titel

Lebesgue Integral and Measure theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

De studerende forventes ved kursets afslutning at have viden om materialet nævt i kursusbeskrivelsen; færdigheder til at anvende dette materiale i andre kurser (hvor det er benyttet) og til at løse problemer i mål- og integralteori og vedrørende L^p-funktionsrummene. De studerende forventes desuden at have følgende kompetencer:

 • Behandle komplekse problemer indenfor analyse og målteori.
 • Være istand til at afgøre om et integrationsteoretisk argument er rigoristisk.
 • Forstå begrebet målelighed af mængder og funktioner.
 • Anvende sætninger om Lebesgueintegralet i konkrete situationer, herunder sætninger om linearitet og ombytning af integration og grænser.
 • Være istand til at håndtere dobbeltintegraler.
 • Kende L^p rum og være fortrolig med klassiske uligheder, som involverer p-normen.
 • Kan løse problemer i grænseområdet mellem målteori, integrationsteori,  og L^p-rum

5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser pr uge. Endvideres tilbydes 2 times lektiecafe om ugen.
Undervisning i 7 uger.

Analyse 1 (An1) og Lineær Algebra (LinAlg)

Kurset er identisk med det nedlagte kursus NMAA05011U Analyse 2 (An2). Du kan altså ikke kan tage NMAB21006U - Lebesgueintegralet og målteori (LIM), hvis du allerede har bestået NMAA05011U Analyse 2 (An2).
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NMAA05011U Analyse 2 (An2)uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NMAB21006U - Lebesgueintegralet og målteori (LIM). Du har i alt tre eksamensforsøg.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse, (afleveringsopgave)
Prøveformsdetaljer
Evalueringen består af en 3-timers skriftlig prøve og en afleveringsopgave, som stilles ca midt i kurset.

Afleveringsopgaven tæller 35% af den samlede karakter, mens den skriftlige prøve tæller de resterende 65%.

Så længe den samlede karakter er bestået, er der ikke krav om, at delprøverne skal bestås individuelt.

Ved den skriftlige prøve kan eksamensbesvarelsen ikke afleveres på et USB-stik.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Den studerende må på tilfredsstillende vis demonstrere, at hun/han behersker læringsmålene i kurset.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 123
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAB21006U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Mikael Rørdam   (6-767376686571447165786c326f7932686f)
 • Magdalena Elena Musat   (5-7078766477437064776b316e7831676e)
Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students