Førsteårsprojekt i matematik (MatProjekt)

Kursusindhold

Projektarbejdet tager udgangspunkt i en projektopgave, der illustrerer et eller flere aspekter af matematik som videnskabsfag, anvendelsesfag og/eller undervisningsfag. Der vil være et antal projektopgaver, man kan prioritere imellem. Projekterne er teoretisk, numerisk og/eller observationelt i et matematisk fagområde. Det udføres i grupper af typisk 6 studerende under vejledning. Grupperne kan dannes frit på tværs af hold. Hver gruppe får tildelt et projekt blandt de prioriterede projekter.

Engelsk titel

First-year project in Mathematics (MatProjekt)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Viden:

 • have kendskab til enkelte elementære begreber inden for den relevante projektvinkel/faglighed
 • have viden om udvalgte konkrete resultater og/eller metoder inden for projektets fagområde

 

Færdigheder:

 • Kan sætte sig ind i et begrænset fagområde i matematik og/eller i relation til matematik
 • Kan anvende matematisk terminologi og faglig ræsonnement i forbindelse med mundtlig og skriftlig fremstilling.
 • Kan organisere samarbejdet i en projektgruppe omkring faglige begreber og metoder i en teoretisk og/eller anvendelsesmæssig sammenhæng.
 • Skabe overblik og sammenhæng i opnåede resultater og skrive en fyldestgørende rapport.

 

Kompetencer:

Via projektet opnås evne til delvist selvstændigt at kunne strukturere og tilrettelægge et længerevarende projekt under vejledning, samt at kunne formidle dette og  vurdere ens resultater. Via opponering opnås evne til at forholde sig til andres foreløbige projektrapporter, give og modtage kritik, samt kunne reflektere over måder at formidle information til andre skriftligt og mundtligt.

Projektarbejde med vejledning. Under forløbet udarbejdes et skriftligt udkast og en projektrapport. De studerende deltager i et midtvejsseminar, hvor projektgruppens skriftlige udkast diskuteres og gruppen modtager opponering fra en anden gruppe, samt opponerer på en anden gruppes skriftlige udkast.

Kurset er reserveret til bachelorstuderende i matematik samt studerende med sidefag i matematik optaget i 2019 eller senere.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives mundtlig feedback ved midtvejsseminaret. De studerende vil i grupper modtage løbende feedback på deres projektarbejde ved vejledningsseancer

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 12 minutter * antal gruppemedlemmer
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Mundtlig fremstilling på baggrund af en projektrapport udarbejdet i grupper. Gruppeeksamen, 12 minutter per studerende. Bedømmelsen er individuel. Der gives én samlet bedømmelse for projektrapporten og den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Projektarbejde
 • 184,8
 • Vejledning
 • 14
 • Eksamen
 • 1,2
 • Total
 • 206,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAB19002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tinne Hoff Kjeldsen   (3-766a6d426f63766a306d7730666d)
Underviser

Søren Eilers, Asger Törnquist, Trine Krogh Boomsma, Elisenda Feliu, Dustin Clausen, Jonas Peters mfl.

Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students