Sandsynlighedsregning og statistik (SS)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

 • Stokastiske variable og deres sandsynlighedsfordelinger.
 • Diskrete og kontinuerte fordelinger.
 • Middelværdi og varians.
 • Simultane og marginale fordelinger.
 • Stokastisk uafhængighed.
 • Estimation.
 • Hypotesetest og konfidensintervaller.
 • Lineær regression.
 • Introduktion til det statistiske programsystem R.
Engelsk titel

Probability Theory and Statistics (SS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheroruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Kandidatuddannelsen i datalogi med sidefag

Målbeskrivelse

Viden:

 • Forståelse af fordelingsbegrebet.
 • Forståelse af sandsynlighedsfunktioner og tætheder i en og to dimensioner, middelværdi og varians.
 • Forståelse af marginale og simultane fordelinger.
 • Forståelse for de statistiske grundbegreber (estimation, konfidensinterval, test, lineær regression).


Færdigheder:

 • Beregne sandsynligheder og betingede sandsynligheder vha. de basale definitioner og regneregler.
 • Gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder, middelværdi og varians.
 • Gennemføre estimation, beregne konfidensintervaller og udføre tester.
 • Gennemføre estimation i R.


Kompetencer:

 • Oversætte oplysninger givet som tekst om sandsynligheder og eksperimenter til det relevante matematiske formelsprog.
 • Gennemføre statistiske operationer i R.
 • Opstille simple statiske modeller (herunder lineære modeller), kunne vurdere deres relevans for at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål, og kunne kvantificere usikkerheder om konklusionerne.

 

4 timers forelæsning, 4 timers øvelser om ugen i 7 uger.

Publiceres på absalon inden kursets start.

Introduktion til matematik (MatIntro)

Skriftlig
Mundtlig

Skriftlig: Gruppe opgaver.

Mundtlig: Mulighed for at få uddybet skriftlig feedback, samt ved aktiv deltagelse i øvelsestimer.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
De studerende skal bruge computer med R til eksamen.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 121
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA09014U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2 og Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jonas Martin Peters   (12-7479786b7d387a6f7e6f7c7d4a776b7e7238757f386e75)
 • Bo Markussen   (5-6572706475437064776b316e7831676e)
Underviser

Jonas Martin Peters underviser in blok 2 og Bo Markussen underviser i blok 3.

Gemt den 10-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students