Molekylær statistik (MolStat)

Kursusindhold

Kurset indeholder en række øvelser, samt den nødvendige teori herfor. Computersimulationsøvelserne bygger videre på den forståelse for statistisk mekanik, som studenterne opnåede i Nanotermodynamik og benytter molekylær-dynamiske simuleringsmetoder, som også præsenteres i kurset. Molekylær dynamiske simuleringer bruges til at løse bevægelses-ligningerne for mange vekselvirkende partikler.

Engelsk titel

Molecular Statistics (MolStat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Viden
basal python syntax og programstruktur, Lennard-Jones potentialer, molekylær dynamik ligninger, periodiske grænsebetingelser, energiminimering, kraftfelter

Færdigheder
Planlægge, implementerer og bruge programpakker
Anvende python til simulering af nanosystemer
Anvende udvalgte matematiske algoritmer, som for eksempel molekylærdynamiske metoder

Kompetencer
Forklare, både mundtligt og skriftligt, de brugte metoder og opnåede resultater

forelæsninger, computerøvelser

Angives på Absalon

Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i kemi eller nanoscience. Desuden forventes der kvalifikationer indenfor termodynamik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Løbende evaluering givet på baggrund af følgende to delelementer:
A) en skriftlig 1-times eksamen i uge 6
B) et programmeringsprojekt og dertil hørende rapport i uge 7 og 8. Man kan vælge mellem tre forskellige programmeringsprojekter
Begge delelementer skal bestås for at bestå kurset og vægtes med 50% hver. Dvs hvis man ikke består, f.eks. delelement A, består man ikke kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
en intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 133
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB20000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Halborg Jensen   (8-6d6b6d687176687143666b6870316e7831676e)
Underviser

Jan Jensen

Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students