Nano 1 - Introduktion til nanovidenskab

Kursusindhold

I dette kursus introduceres de studerende til den videnskabelige metode og dens konkrete udmøntning i forsøgsplanlægning, analyse og fortolkning af forsøgsresultater samt formidling af opnåede resultater. Kurset har udgangspunkt i et eksperimentelt nanovidenskabeligt forskningsprojekt som den studerende gennemfører i løbet af kurset.

Bemærk at deltagelse i sikkerhedsundevisningen på anden kursusdag er obligatorisk for at kunne deltage i laboratoriedelen af kursusforløbet.

 

 

Engelsk titel

Nano 1 - Introduction to Nanoscience

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Efter kurset forventes de studerende at have følgende:

Viden om:

 • søgning af faglig information på internettet og fagbiblioteker
 • IT-systemerne på HCØ/KU
 • basal praktisk laboratoriearbejde
 • simpel databehandling af forsøgsresultater
 • laboratoriejournal og udfærdige forsøgsrapporter
 • simple kemiske og fysiske analyse metoder

 

Færdigheder:

 • fortrolighed med læsning af simple eksperimentelle artikler på engelsk
 • kunne anvende basal viden om biologi, kemi og fysik i nanoteknologisk problemstillinger
 • at kunne anvende IT-systemerne på HCØ/KU
 • sikkerhedsmæssigt forsvarligt at kunne udføre simple nanoteknologiske forsøg
 • at kunne udføre simpel databehandling af forsøgsresultater
 • at kunne skrive laboratoriejournal og udfærdige forsøgsrapport efter nøje krav til formatering og indhold

 

Kompetencer:

 • anvende kursets viden og færdigheder i de videre studier
 • at kunne fremlægge et afgrænset nanoteknologisk emne i en struktureret mundtlig form
 • selvstændigt at kunne finde og tage stilling til information på internettet og fagbiblioteker

 

Forelæsninger, regneøvelser, laboratorieøvelser og fremlæggelse

Forelæsningsnoter og forskningsartikler. Alt nødvendigt materiale vil blive gjort tilgængeligt på kursushjemmesiden.

 

Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden første laboratorieøvelsesgang kontakte den kursusansvarlige med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives skriflig feedback på midtvejrapporten (kollektivt), journalbogen (individuelt) samt præsentationen (kollektivt/individuelt).

Der gives desuden løbende mundtlig feedback i laboratoriet. Det er dog vigtigt at den studerende selv opsøger feedback fra undervisningsassistenter og underviser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
Prøveformsdetaljer
Slutevaluering i form af en take-home opgave i form af en kort rapport baseret på data fra øvelsesrapporterne.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 41
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 70
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB14001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Just Sørensen   (3-776d7643666b6870316e7831676e)
Underviser

Thomas Just Sørensen

Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students