Uorganisk kemi 1 (KemiU1)

Kursusindhold

Struktur og opbygning af det periodiske system, aufbau-princippet, elektronkonfigurationer, periodicitet, metal-, kovalent- og ionradius. bølgefunktioner, kvantetal, atomorbitaler, Hunds regel og Paulis udelukkelsesprincip, oktetregel, kovalent- og ionbinding, bindingsenergi, elektronegativitet, dipolmoment, Lewisstruktur, molekylers rumlige opbygning, ioniseringsenergi, atomiseringsenergi, elektronaffinitet, støkiometriske beregninger, uorganisk kemisk nomenklatur, syre/base-ligevægte, oxidationstrin, redoxreaktioner, elektrokemi, grundlæggende kemi af ikke-metaller, indledende kvantitativ analyse, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr, Maple som digitalt værktøj. 

Engelsk titel

Inorganic Chemistry 1 (KemiU1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

 

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:

 • grundtrækkene af udvalgte ikke-metallers kemi

 

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • betjene simpelt analytisk kemisk udstyr og udføre volumetriske analyser med en rimelig nøjagtighed
 • udføre støkiometriske beregninger og omregne forskellige koncentrationsangivelser til hinanden
 • opskrive Lewisstrukturen for et molekyle
 • afstemme reaktionsligninger
 • anvende aufbau-princippet, herunder Hunds regel og Paulis udelukkelsesprincip, til at bestemme elektronkonfigurationen for grundtilstanden for et atom
 • anvende regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
 • anvende relevante, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr
 • opskrive og anvende Nernst’s ligning på simple redoxsystemer herunder beregne en ligevægtskonstant ud fra relevante standardelektrodepotentiale

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • redegøre for betydningen af kvantetallene n, l, ml og ms
 • forklare den rumlige form og udstrækning af atomorbitaler i relation til kvantetallene n, l og ml
 • diskutere periodiciteten for grundstoffernes fysisk-kemiske egenskaber
 • relatere et grundstofs elektronkonfiguration i grundtilstanden til dets mulige oxidationstrin
 • diskutere begrebet elektronegativitet
 • forudsige og forklare enkle uorganiske forbindelsers rumlige opbygning ved hjælp af VSEPR
 • opstille relevante udtryk for syre/base-ligevægte og beregne koncentrationen af de involverede species
 • Vurdere bæredygtighedsaspekter ved anvendelse og bortskaffelse af kemikalier

 

videoforelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser

Der henvises til Absalon

Kemi og fysik svarende til gymnasiets B-niveau samt matematik svarende til gymnasiets A-niveau.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende skriftlig og individuel mundtlig feedback på laboratorieøvelsesrapporter og ugentlige afleveringsopgaver

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve, 4 timer.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eneste tilladte hjælpemiddel er en lommeregner.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 117
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • E-læring
 • 5
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB13003U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
På enkelte hold kan regneøvelser eller laboratorieøvelser ligge uden for skemagruppen
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Rørbæk Døssing   (7-677276766c716a43666b6870316e7831676e)
Gemt den 31-08-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students