Videregående organisk kemisk syntese (VidOrgSyn)

Kursusindhold

Planlægning og selvstændig udførelse af organisk syntetisk arbejde ud fra forskrifter fra faglitteraturen. Problembaseret undersøgelse af reaktionsforløb ved ikke-trivielle omdannelser, og identifikation af hoved- og biprodukter ved anvendelse af kemiske og spektroskopiske metoder. Kurset indbefatter brugen af almindeligt og avanceret laboratorieudstyr til fremstilling, isolering og identifikation af nye/ukendte forbindelser og anvendelse af elektronisk baseret informationssøgning.

Engelsk titel

Advanced Organic Chemical Synthesis (VidOrgSyn)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi

Målbeskrivelse

Den studerendes kompetencer efter endt kursus omfatter evnen til at forstå og fortolke synteseforskrifter fra faglitteraturen, til selvstændigt at udarbejde og benytte analogforskrifter, og til at beskrive og tolke reaktionsforløb og reaktionsmekanismer ud fra egne eksperimenter og iagttagelser.

Den studerendes færdigheder inkluderer grundtrækkene af selvstændigt syntesearbejde under iagttagelse af såvel aktiv som passiv laboratoriesikkerhed, anvendelse af simpel H og C-13 NMR spektroskopi og massespektrometri til identifikation af reaktionsprodukter og ukendte forbindelser, og grundlæggende elektronisk informationssøgning.

Efter endt kursus gælder den studerendes viden den konkrete gennemførelse af almindelige organisk-kemiske reaktionsforløb, såvel som sikker håndtering af synteseudrustning og kemikalier.

Forelæsninger og laboratorieøvelser.

Intet obligatorisk.

Det anbefales, at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i Kemi samt af kurset Kemi VO og kurset Anvendt Spektroskopi.

Kurset kan ikke tages, hvis OrgSyn er bestået.

Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden første laboratorieøvelsesgang kontakte den kursusansvarlige med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler.

Mundtlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Evaluering på basis af målbeskrivelsen af den løbende indsats, og af individuelle rapporter over synteser og opgaver, med karakter baseret på den samlede indsats.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Praktiske øvelser
 • 256
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB10008U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
Uden for skemastruktur , B og C
Kurset forløber hver dag i hele blokken fra 9.30-16.30.
Kapacitet
24
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Pittelkow   (6-837c8787787f53767b7880417e8841777e)
Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students