Forskningspraktik i kemi (ForskPrak)

Kursusindhold

Teoretisk og/eller eksperimentelt projektarbejde.

Fagområdet for projektet er kemi.

Kurset er projektorienteret, du skal finde en vejleder og et projekt inden du tilmelder dig kurset.  Det er dit ansvar at finde en vejleder og aftale et projekt med ham/hende.

Hvis du tilmelder dig "forskningspraktik i kemi" i undervisningsperioden 5+1+2 skal du vælge en vejleder og et projekt inden 1. juni. Hvis du tilmelder dig "forskningspraktik i kemi" i undervisningsperioden 3+4+5 skal du vælge en vejleder og et projekt inden 1. november.
Navn på vejleder samt projekttitel skal sendes til den kursusansvarlige inden disse datoer.

 

Engelsk titel

Research Practice in Chemistry (ForskPrak)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:
- en fagligt afgrænset problemstilling
 

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:
- finde den for projektets relevante kemiske litteratur

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:
- udføre et mindre teoretisk eller praktisk projekt
- dokumentere det udførte arbejde i form af en velstruktureret projektrapport

Problembaseret undervisning og individuelt arbejde.

Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i kemi eller nanoscience. Desuden forventes der kvalifikationer indenfor termodynamik.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Senest en uge før afslutningen af blokkens eksamensperiode afleveres en projektrapport. Ved manglende eller for sen aflevering gives karakteren ”udeblevet”. Ved rettidig aflevering afholdes i blokkens eksamensperiode en afsluttende 30 minutters individuel mundtlig eksamen uden forberedelse baseret på projektrapporten. Eksamen indledes med et 10-20 minutters oplæg fra eksaminanden, hvorefter de interne bedømmere stiller spørgsmål i projektets område.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelsen omfatter både faglige og formidlingsmæssige aspekter, herunder den studerendes stave- og formidlingsevne.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 205,5
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 206,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB10005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1, Blok 2, Blok 3 og Blok 4
Kurset udbydes i alle blokke samt sommerblokken.
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) , B og C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Stephan P. A. Sauer   (5-766478687543666b6870316e7831676e)
Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students