Kemiske undervisningsforsøg (KUF)

Kursusindhold

Kursisterne skal indøve og udføre 8 relevante demonstrationsforsøg samt udarbejde 8 elevøvelser, alle med rapporter. Til elevøvelserne skal der tillige udarbejdes forsøgsvejledninger. Yderligere skal der indenfor et tematisk område udarbejdes et demonstrationsforsøg og to elevforsøg, alle med rapporter. Hver kursist skal offentligt udføre 4-6 af demonstrationsforsøgene.

Engelsk titel

Kemiske Undervisningsforsøg (KUF)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i kemi med sidefag
Kandidatuddannelsen i bioteknologi med sidefag

Målbeskrivelse

Efter endt kursus har den studerende viden om kilder til eksperimentel kemi på gymnasialt niveau, samt viden om sikkerheds- og miljømæssige aspekter af selve demonstrationseksperimenterne og af den kemi der demonstreres.

Efter endt kursus har studenten færdigheder i at betjene almindeligt laboratorieudstyr, og at tilpasse et demonstrationsforsøg eller et elevforsøg til det tilgængelige laboratorieudstyr.

Efter endt kursus har studenten kompetencer at planlægge og udføre gymnasierelevante kemiforsøg.

Kurset er et eksperimentelt kursus. Der vejledes i laboratoriet og under forberedelserne og udførelsen af demonstrationseksperimenterne. Udover personale fra Kemisk Institut er der til kurset knyttet en ekstern lektor med undervisningserfaring og tilknytning fra gymnasieskolen.

Individuelt pensum fastlægges i 4. uge af undervisningsforløbet.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Enten OrgSyn, UorgSyn, VidOrgSyn eller VidUorgSyn skal være bestået.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min (uden forberedelsestid)
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige eksamen er uden forberedelse og består af udførelsen af et demonstrationsforsøg og diskussion af rapport over det tematiske arbejde.
Bedømmelsen baseres ligeligt på rapporten over det tematiske arbejde og det udførte demonstrationsforsøg.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Rapporten kan medtages til den mundtlige eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 110
 • Praktiske øvelser
 • 96
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEA60002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
20 personer sammen med NKEA60002G
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jørn Bolstad Christensen   (3-7a7273507378757d3e7b853e747b)
Underviser

Jørn B. Christensen

Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students