Dynamisk stratigrafi - sedimenter i tid og rum

Kursusindhold

Kurset relaterer de forskellige typer af stratigrafi: lito-, bio-, kronostratigrafi til sekvensstratigrafi og seismisk stratigrafi, hvor lito-, bio- og kronostratigrafi forudsættes bekendt fra første år af uddannelsen. Der lægges vægt på det dynamiske aspekt i stratigrafi med samspillet mellem sedimentologi, sekvensstratigrafi og introducerende bassinmodellering. Sekvensstratigrafi anvendes til at demonstrere de basale dynamiske processer, der er styrende for den stratigrafiske udvikling gennem eksempler og stratigrafisk-modellering.

 

Undervisningen indledes med en 6 dages felttur sammen med " Vulkaner, magmaer og deres geokemi". Observationer fra feltturen inkorporeres delvist i den efterfølgende undervisning.  Resten af kurset foregår ved kombinerede forelæsninger og øvelser.

 

Kursets mål er, at den studerende ved afslutningen af kurset har opnået basal indsigt i: Hvorledes sekvensstratigrafien i samspil med de andre stratigrafiske principper og metoder kan anvendes til at inddele, klassificere, korrelere og tolke fyldet i et sedimentbassin; Samt hvordan sedimenttilførslen og indsynkningshistorie kvantitativt påvirker sekvensstratigrafien.

 

Den studerende forventes at kunne forklare og anvende de vigtigste stratigrafiske principper, klassifikationer og metoder. I løbet af kurset opnår den studerende den nødvendige teoretiske og praktiske baggrundsviden til at gennemføre en sekvensstratigrafisk analyse gennem tolkning af refleksionsseismiske profiler, sedimentologisk-stratigrafiske lagsøjleprofiler fra boringer og dagblotninger, samt simpel kvantitativ modelleing af indsynkningshistorie og sekvensstratigrafi.

Engelsk titel

Dynamic Stratigraphy – Sediments in Space and Time

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • Principper og metoder for sekvensstratigrafi
 • Sekvensstratigrafiens relation til litostratigrafi, biostratigrafi, kronostratigrafi
 • Basale dynamiske processer der er styrende for de forskellige typer af stratigrafi
 • Basal kendskab til kvantiatativ modellering af indsynkningshistorie for et sedimentært bassin
 • Grundlæggende forståelse af samspillet mellem sedimenttilførsel og bassinindsynkning
 • Introducerende forståelse af sekvensstratigrafisk modellering

 

Færdigheder:

 • fortage en opmåling af en sedimentær log
 • Optegne en sedimentær log digitalt
 • beskrive og tolke en sedimentær log
 • anvende den seismisk-stratigrafiske metode
 • anvende den sekvensstratigrafiske metode på lagserier fra forskellige aflejringsmiljøer
 • bruge den sekvensstratigrafiske metode til sedimentologisk-stratigrafiske ekstrapolation til tilstødende områder
 • foretage en simple kvantitativ analyse af indsynkningshistorien af en sedimentære lagserie

 

Kompetencer:

 • forklare den seismisk-stratigrafiske metode
 • forklare den sekvensstratigrafiske metode og dens relation til lito-, bio-, samt krono-stratigrafi
 • kombinere de forskellige stratigrafiske metoder i analysen af et sedimentbassins fyld, samt at kunne vurdere anvendeligheden af de enkelte metoder i forskellige typer bassinfyld
 • redegøre for grundprincipperne i sekvensstratigrafisk modellering
 • redegøre for grundprincipperne i modellering af indskynkningshistorien af et sedimentærtbassin.

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 6-dages ekskursion til udlandet. Ekskursionen er fælles med kurset "Vulkaner, magmaer og deres geokemi ". Materialer og observationer fra Spanien anvendes i dele af forelæsningerne og øvelserne. Øvelsesmaterialet indgår i pensum.

Se kursushjemmeside på Absalon

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år (dvs. svarende til 60 ECTS).

Der må påregnes et gebyr på 100 kr pr ekskursionsdag.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
4 timers skriftlig stedprøve under opsyn.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Øvelser
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB22008U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
55
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian J. Bjerrum   (3-666d65436c6a71316e7831676e)
Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students