Træningsfysiologi (T-TrænFys)

Kursusindhold

Kurset omhandler fysiologiske tilpasninger til forskellige træningsformer, herunder:

 • Aerob træning
 • Anaerob træning
 • Kombineret træning (concurrent training)
 • Intensiveret træning
 • Holdspil

 

Den første del af kurset omhandler træningsklassificering og fysiologiske tilpasninger til træning med fokus på kredsløb, metabolisme og skeletmuskulatur. Herefter gennemgås det fysiologiske grundlag for anvendelsen af forskellige træningsformer til at optimere præstationsevnen, herunder også hvordan ergogene stoffer (fx anti-oxidanter og koffein) påvirker træningsrespons. I sidste del af kurset gennemgås fysiologiske tilpasninger til træning og holdspil i relation til livsstilssygdomme og specifikke patientgrupper.

I kurset indgår studenterfremlæggelser af forskningsartikler og case-arbejde. Undervejs i kurset vil der desuden blive afviklet praktiske øvelser, hvor forskellige træningsformer afprøves og evalueres.

 

Engelsk titel

Physiology of Training (T-TrænFys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden: 

I løbet af kurset opnår den studerende viden om:

 • Det fysiologiske grundlag bag klassificeringen og inddelingen af forskellige træningsformer, fx aerob og anaerob træning, med en forståelse af intensitetsdomæner og energiomsætning.
 • Fysiologiske tilpasninger til forskellige træningsformer med særligt fokus på kredsløb, metabolisme og skeletmuskulatur, og kan på baggrund af dette forholde sig til, hvorledes ændringer i disse kan påvirke præstationsevnen i forskellige intensitetsdomæner i relation til specifikke idrætsgrene.
 • Anvendelsen af kombinerede træningsformer og intensiveret træning med henblik på præstationsoptimering, samt hvilke interaktioner der kan være med forskellige ergogene stoffer i forbindelse med træning.
 • Hvorledes træning og holdspil kan anvendes til at forbedre relevante fysiologiske parametre hos personer med livsstilssygdomme og i specifikke patientgrupper.

 

Færdigheder:

I løbet af kurset opnår den studerende færdigheder i:

 • At kunne planlægge, sammensætte og forestå aerob og anaerob træning, samt forholde sig til idrætsspecifikke og individuelle behov.
 • At kunne forholde sig til og udføre relevante test med henblik på individuelle behov.
 • At kunne designe og udføre simple forsøg der afprøver problemstillinger relateret til træningsfysiologi.

 

Kompetencer:

I løbet af kurset opnår den studerende følgende kompetencer:

 • At kunne på baggrund af videnskabelig litteratur kritisk analysere og vurdere effekten af forskellige træningsformer for en given idrætsudøver.
 • At kunne vurdere en idrætsudøvers behov for forskellige typer af træning.
 • At kunne vurdere fysiologiske mekanismer der ligger til grund for ændringer i præstationsevne i forbindelse med aerob og anaerob træning, samt kombineret træning.
 • At kunne forholde sig kritisk til træningsfysiologisk litteratur, samt vurdere og perspektivere eksperimentelt arbejde i forhold til denne.
 • At kunne opsætte relevante problemstillinger og hypoteser, samt at kunne diskutere dem i relation til den eksisterende træningsfysiologiske viden.

Forelæsninger, gruppetimer og forskningsbaserede forsøg/​øvelser.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Grundigt kendskab til humanfysiologi og arbejdsfysiologi er en fordel (fx kurserne i arbejdsfysiologi på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet). Uden tilsvarende baggrund vil kurset være svært at følge.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende arbejder under kurset i grupper - i relation hertil arbejdes med peer-feedback og kollektiv feedback.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 170
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIDA05016U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Morten Hostrup   (8-726d747879777a7545736a7d7833707a336970)
 • Jens Bangsbo   (8-6f6766736c78677445736a7d7833707a336970)
Gemt den 31-08-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students