GIS i planlægning og forvaltning

Kursusindhold

Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i, hvordan Geografiske Informationssystemer (GIS) kan anvendes i forbindelse med fysisk planlægning, med fokus på den digitale kommuneplan. Kurset giver en indføring i GIS-funktioner, der er relevante i forbindelse med planlægning, med fokus på bla. lokaliserings- og tilgængelighedsplanlægning ved brug af netværksanalyse. Gennem et antal praktiske øvelser med brug af ArcGIS- platformen vil deltagerne få mulighed for at implementere konkrete planlægningsscenarier. Øvelserne vil give deltagerne viden om og erfaring med praktisk håndtering af geodata ifm. rumlige analyser og kortfremstilling. Der vil tillige blive undervist i rammerne for digital planlægning i Danmark og deltagerne vil få en generel viden om geodata til brug i planlægningen.

Engelsk titel

GIS in Planning and Administration

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

 

Målbeskrivelse

Viden:

GIS og geoinformatik, kommuneplanlægning, digital planlægning, tilgængelighedsanalyse, netværksanalyse, geodata.


Færdigheder:

 • anvende det eksisterende digitale datagrundlag for planlægningsrelateret GIS-anvendelse i Danmark, herunder relevante danske registre såsom BBR.
 • håndtere relevante GIS-modeller og dataformater 
 • redegøre for hvordan GIS-baserede analyser kan benyttes ved implementeringen af en digital kommuneplan.
 • analysere befolknings- og virksomhedlokalisering.
 • udføre netværksanalyse af tilgængelighed og analyse af lokalisering/allokering af offentlig service, bycentre mv.
 • demonstrere formidling og dissemination af geo-information, samt anvende relevante standarder for digital planlægning.


Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder og data i forbindelse med GIS problemstillinger

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser, hvilket inkluderer et grundlæggende GIS-kursus.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der er kontinuerlig, mundtlig, lærer-feedback på de computer-baserede øvelser i form af kommentarer til bl.a. valgte metoder og opnåede resultater.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Øvelser
 • 42
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NGEA04038U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
44
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lasse Møller-Jensen   (3-7b7c794f78767d3d7a843d737a)
Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students