Elektromagnetisme (EM1)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i elektromagnetiske grundbegreber og afsluttes med introduktion af Maxwells ligninger. Kurset består af en teoretisk og en eksperimentel del. Den teoretiske del introducerer begreberne elektrisk ladning, kræfter, felter og potential, kapacitans, dielektriske materialer, strøm, magnetiske felter og kræfter, magnetisk materiale, modstand, elektromotorisk kraft og induktion. Undervejs opbygges Maxwells ligninger systematisk og sammenfattes til sidst med indførelse af forskydningsleddet. Den eksperimentelle del er snævert forbundet med den teoretiske del.

Engelsk titel

Electromagnetism (EM1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik

Målbeskrivelse

Færdigheder
Kurset sigter mod, at studenten kan:

 • Anvende basale metoder og resultater inden for elektromagnetisme;
 • Analysere simple elektromagnetiske problemstillinger;
 • Udpege og anvende de centrale relationer og lovmæssigheder;
 • Argumentere for disses anvendelighed;
 • Argumentere for skridtene i opgaveløsninger;
 • Benytte matematisk analyse i opgaveløsninger;
 • Formulere korrekte argumenter for elektromagnetiske sammenhænge;
 • Udføre og beskrive eksperimentelle undersøgelser af simple centrale fænomener inden for elektromagnetisme;
 • Anvende linje-, plan- og rumintegraler samt differentialoperatorer.

Viden
Der opnås forståelse for, at samtlige fænomener af elektrisk og magnetisk natur kan beskrives gennem et simpelt sæt af få partielle differentialligninger, de såkaldte Maxwell-ligninger.

Kompetencer
Den studerende bringes i stand til at kunne behandle stoffet på væsentligt avanceret matematisk niveau.
Den studerende vil v.h.a. anvendelse af plan- og rum-integraler samt differentialoperatorer opnå fortrolighed med den ækvivalente beskrivelse af elektromagnetismen på integralform og på differentialform (Maxwellligningerne).

Forelæsninger, teoretiske og eksperimentelle øvelser.

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, Fourth Edition, Cambridge University Press.

Mekanik og matematik svarende til det første år af bacheloren i fysik.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Den endelige karakter vægtes således:
Den skriftlige 4-timers prøve, 80%
Den løbende evaluering: 7 afleveringsopgaver, 20%
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 18
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFYB10023U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Niels Bohr Institutet
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mogens Dam   (3-73707c4f7d71783d7a843d737a)
Gemt den 04-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students