Lineær algebra og klassisk mekanik (MatN)

Kursusindhold

Kurset er opdelt i en matematikdel (lineær algebra) og en fysikdel (klassisk mekanik). Det overordnede formål er at sætte den studerende i stand til at anvende metoder fra begge discipliner til at løse konkrete matematiske og fysiske problemstillinger. Den studerende trænes ligeledes i at reducere mere eller mindre komplekse fysiske problemer til relativt simple løsbare modeller, samt kritisk at vurdere egne antagelser og opnåede resultater.

Introduktion til lineær algebra: Lineære ligningssystemer, matricer, vektorer, basis, egenværdiproblemer, Euklidiske vektorrum

Introduktion til klassisk mekanik: Kinematik, dynamik, impuls og energi bevarelse, arbejde, rotationer, harmoniske oscillationer

Engelsk titel

Linear Algebra og Classical Mechanics (MatN)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Viden

Der opnås fortrolighed med Newtons love samt anvendelsen af bevarelsessætninger. Studerende forventes at forstå grundlæggende begreber i klassisk mekanik og at kunne beskrive dem matematisk. Studerende forventes at forstå grundlæggende koncepter af klassisk fysik og at kunne beskrive dem matematisk.

Færdigheder

Studiet af lineær algebra-delen forventes at sætte den studerende i stand til at kunne:

 • Løse lineære ligningssystemer ved hjælp af Gauss elimination, herunder at kunne bestemme rangen af et sådant ligningssystem
 • Beskrive et lineært ligningssystem ved hjælp af abstrakte matricer og vektorer af vilkårlig dimension
 • Bestemme determinanten og den inverse for en kvadratisk matrix samt anvende Cramers sætning
 • Regne i et abstrakt vektorrum, herunder afgøre lineær afhængighed, bestemme dimension, finde koordinatmatrix og foretage basisskifte
 • Finde egenværdier og egenvektorer for kvadratiske matricer og derved diagonalisere en lineær afbildning
 • Regne med skalarprodukt i et abstrakt Euklidisk vektorrum, herunder at benytte Gram-Schmidt metoden til at finde en ortonormal basis
 • Redegøre kursorisk for geometriske vektorer i sædvanligt 3-dimensionelt rum og drage analogier til Euklidiske vektorrum af vilkårlig dimension

 

Studiet af mekanik-delen forventes at sætte den studerende i stand til at kunne:

 • Anvende grundlæggende metoder og resultater til løsning af problemer indenfor den klassiske mekanik
 • Benytte matematisk terminologi og symbolsprog i løsning af sådanne opgaver
 • Identificere de fysiske kræfter (herunder reaktionskræfter) der virker på et legeme
 • Relatere de fysiske kræfter, der påvirker et legeme, til legemets bevægelse
 • Anvende bevarelsessætninger (energi, impuls og impulsmoment) i klassisk mekaniske problemstillinger

 

Kompetencer

Den studerende opnår fortrolighed med vektorregning og simple differentialligninger. Desuden opnås kompetence i at beskrive fysik matematisk.

Forelæsninger, regneøvelser, studiecafé

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

Lineær Algebra via Eksempler af Holger Andreas Nielsen og Hans Anton Salomonsen

University Physics with Modern Physics with MasteringPhysics (nyeste edition) af Hugh D. Young og Roger A. Freedman.

NB: Det er et krav at man har licens til Mastering Physics platformen - licensen medfølger ved køb af bog fra ny eller kan købes særskilt via http://masteringphysics.com

 

Grundlæggende matematik, herunder kendskab til funktioner, vektorer og geometri i to og tre dimensioner.

Skriftlig
Individuel
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
5 timers skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler tilladt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 117
 • Teoretiske øvelser
 • 56
 • Eksamen
 • 5
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFYB10019U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Niels Bohr Institutet
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mogens Høgh Jensen   (8-6f6a6c67707567704270646b306d7730666d)
Underviser

Gorm Gruner Jensen gruner.jensen@nbi.ku.dk
Mathias Luidor Heltberg mathias.heltberg@nbi.ku.dk

Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students