Sandsynlighedsregning, dataanalyse og indledende ellære (NanoF1)

Kursusindhold

Kurset skal ses i sammenhæng med Nano F2. Formålet er dels at introducere sandsynlighed og dataanalyse, så den studerende bliver i stand til at lave korrekte statistiske analyser af eksperimentelle data. Dernæst er formålet at indføre elektromagnetismen, herunder den nødvendige matematik. Der lægges også vægt på forståelse af praktiske elektriske kredsløb.

Sandsynligheder, produktregel, sumregel, Bayes sætning, bionomialfordeling, Poisson-fordelingen, normalfordelingen, eksperimentelle usikkerheder, parameterbestemmelse, model-fitning. Vektoranalyse, Gauss' og Stokes' sætninger.

Engelsk titel

Probability, Data Analysis and Introductory Electromagnetism (NanoF1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Færdigheder
Den studerende gøres i stand til at:

 • beregne sandsynligheder
 • anvende binomialfordelingen, Poisson-fordelingen, normal-fordelingen og afgøre, hvilket der er relevant i en given sammenhæng
 • anvende Bayes sætning til at udlede modelparametre fra eksperimentelle data
 • kunne fitte en ret linie eller en anden relevant model til eksperimentelle data
 • Kunne anvende Coulombs lov i fysiske og kemiske sammenhænge.
 • Kunne beregne det elektriske felt i simple eksempler ved hjælp af Gauss’ sætning
 • Kunne beregne og anvende det elektrostatiske potentiale, fx i en kapacitor
 • Kunne beregne sammenhængen mellem energi og ladning af en kapacitor
 • Kunne beregne den samlede kapacitans af kapacitorer i serie- og parallelforbindelser

Viden
Den studerende vil opnå viden omkring ellære og -kredsløb, f.eks. Coulumbs lov, kapacitorer og herunder vektoranalyse som Gauss’ og Stokes’ sætninger. Der gennemgås sandsynlighedsregning med henblik på eksperimentel forsøgsstatistisk.
 

Kompetencer
Den studerende opnår kompetence i at kunne vurdere statistik og usikkerheder ved eksperimentelle data.

Kurset danner basis for yderligere fordybelse i elektromagnetisme.

Forelæsninger og øvelser

See Absalon for final course material. The following is an example of expected course literature.

 

Noter og Young And Freedman: University Physics (13. ed)

Matematik svarende til det første halvår af bacheloruddannelsen i nanoscience

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se "målbeskrivelsen"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 132
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFYB10017U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Niels Bohr Institutet
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Morten Bo Madsen   (8-736873676a796b744674686f34717b346a71)
Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students