Sandsynlighedsregning, dataanalyse og indledende ellære (NanoF1)

Kursusindhold

Kursets formål er at introducere elektrostatikken med Coulombs lov, det elektriske felt, elektrostatisk potentiale og kapacitans, herunder den nødvendige matematik. Der lægges også vægt på forståelse af simple elektriske kredsløb. Dernæst er formålet at introducere sandsynlighed og dataanalyse, så den studerende bliver i stand til at lave statistiske analyser af eksperimentelle data.

Sandsynligheder, produktregel, sumregel, Bayes sætning, bionomialfordeling, Poisson-fordelingen, normalfordelingen, eksperimentelle usikkerheder, parameterbestemmelse, model-fitning. Vektoranalyseog Gauss' sætning.

 

Kurset skal ses i sammenhæng med Nano F2.

Engelsk titel

Probability, Data Analysis and Introductory Electromagnetism (NanoF1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Færdigheder

Den studerende gøres i stand til at:

 • anvende Coulombs lov i fysiske og kemiske sammenhænge.
 • kunne beregne det elektriske felt i simple eksempler ved hjælp af Gauss’ sætning
 • kunne beregne og anvende det elektrostatiske potentiale, fx i en kapacitor
 • kunne beregne sammenhængen mellem energi og ladning af en kapacitor
 • kunne beregne den samlede kapacitans af kapacitorer i serie- og parallelforbindelser
 • beregne sandsynligheder
 • anvende binomialfordelingen, Poisson-fordelingen, normal-fordelingen og afgøre, hvilket der er relevant i en given sammenhæng
 • kunne fitte en ret linie eller en anden relevant model til eksperimentelle data

 

Viden

Den studerende vil opnå viden om ellære og elektriske kredsløb, f.eks. Coulumbs lov, kapacitorer og tillige  vektoranalyse og Gauss’ sætning. Der gennemgås sandsynlighedsregning med henblik på eksperimentel forsøgsstatistisk.

Kompetencer

Den studerende opnår kompetence i at kunne vurdere statistik og usikkerheder ved eksperimentelle data. Kurset danner basis for yderligere fordybelse i elektromagnetisme.

Forelæsninger, regneøvelser og eksperimentel(le) øvelse(r)

Se Absalon for litteratur og undervisningsmateriale. Følgende titler kan tjene som eksempel på mulig anvendt litteratur. Young & Freedman: University Physics with Modern Physics

Matematik svarende til det første halvår af bacheloruddannelsen i nanoscience

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se "målbeskrivelsen"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 38
 • Forberedelse (anslået)
 • 132
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Laboratorie
 • 4
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFYB10017U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Niels Bohr Institutet
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Morten Bo Madsen   (8-776c776b6e7d6f784a786c7338757f386e75)
Gemt den 08-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students