Kødpraktik

Kursusindhold

Praktikken varer 19 uger og alle studerende starter med et introduktionsforløb som foregår både på Teknologisk Institut i Taastrup (DMRI-TI).

Derefter skal den studerende følge to af følgende tre muligheder
A: 8 ugers praktik på et slagteri.
B: 8 ugers praktik på en forædlingsvirksomhed.
C: 8 ugers praktik på en udviklings- eller servicevirksomhed.
Den studerende kan frit vælge hvilken kombination der ønskes

De studerende skal i praktikperioden søge at løse nogle konkrete opgaver samt sætte sig ind i praktikstedets produkter og markeder, arbejdsforhold og organisation. Praktikopgaven formuleres normalt af praktikstedet, og tilrettelæggelsen af projektet foregår i samarbejde mellem praktikstedet, praktikanten og evt. praktikvejlederen. Hver praktikperiode skal afsluttes med en skriftlig rapport vedrørende (a) projektet og (b) virksomheden. Rapporter­ne offent­liggøres ikke og kan om nødvendigt under­kastes en fortrolighedsaftale. Rapporten skal skrives under praktikopholdet, så der er mulighed for råd og vejledning - og afleveres ved praktikperiodens afslutning til praktikstedet, hvis ikke andet er aftalt.

Engelsk titel

Internship in the Meat Industry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

Den studerende skal opnå kendskab til arbejdsgange og processer på virksomheder inden for slagteri- og kødindustri. Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:


Viden:

 • Beskrive arbejdsgange og kontrolprocedurer på en virksomhed
 • Beskrive særlige branchemæssige forhold indenfor slagteri- og kødindustri.


Færdigheder:

 • Beregne udbytte og tab i processer


Kompetencer:

 • Løse og dokumentere en konkret opgave på virksomheden
 • Indgå i et samarbejde med personer med forskellig uddannelsesmæssig baggrund

Introduktionsforløbet vil veksle mellem selvstudie, undervisning og teoretiske øvelser. De studerende skal i praktikperioden indgå i det daglige arbejde, samtidig med at de løser de konkrete opgaver som er beskrevet under kursusindhold

Kødpraktik kan kun vælges af bachelorstuderende, der har valgt at læse til fødevareingeniør.

Dette kursus er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring.

Skriftlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Der afleveres en afsluttende samlet rapport, der indeholder virksomhedsbeskrivelser og resume af projektrapporterne på dansk/engelsk, der er udarbejdet i løbet af praktikken.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 245
 • Praktik
 • 550
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 824

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFOB20001U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Praktikken varer 19 uger og alle studerende starter med et introduktionsforløb på DMRI-Ti (Taastrup).
Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
Den almindelige arbejdstid på praktikstedet følges
Kurset kan tages i blok 3 og 4
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Fødevarevidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Rene Lametsch   (3-827c7150767f7f743e7b853e747b)
  (Hovedansvarlig)
 • Mogens Larsen Andersen   (4-7e807d7251778080753f7c863f757c)
Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students