Softwareudvikling til digital sundhed

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til de elementære elementer i udviklingen af it-systemer i sundhedsvæsenet. Det indbefatter fra området software engineering: kravspecifikation, use cases, grundlæggende softwaredesigndiagrammer og implementering/testmetoder. Det indbefatter fra området Databaser: databasedesign og databasemanipulationssprog. Endelig giver kurset en introduktion til dataudvekslingsstandarder.

Engelsk titel

Software Development for Digital Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for hvad en kravspecifikation er og hvordan den udarbejdes
 • Kendskab til udvekslingstandarder af sundhedsdata
 • Kendskab til software testmetoder og hvordan den udarbejdes

 

Færdigheder

 • Kan bruge digitale værktøjer til brug for dokumentation af software-relatere projekter

 • Kan anvende softwareudviklingsmetoder i forhold til en given opgave og opgavens kontekst

 • Kan kommunikere om softwaredesign via konceptuelle  modelleringsdiagrammer 

 • Begrunde valg af datatyper og datamodeller
   

Kompetencer

 • Indgå i et sundhedsfagligt projektsamarbejde omkring udviklingen af et mindre IT-system
   
 • Reflektere over udfordringerne ved udviklingen af store IT-systemer i en sundhedskontekst
   
 • Udvikle simpel objektorienteret software med brugergrænseflade og interaktion til database i relevante programmeringsprog
   
 • Oprette og manipulere databaser ved hjælp af SQL

Forelæsninger, øvelser, workshops samt afleveringsopgaver

Viden om programmering og færdigheder svarende til det, der opnås på kurset NDAB21003U Python programmering til datavidenskab.

Store dele af undervisningen foregår på engelsk.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 min. uden forberedelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af to dele:
1) En individuel skriftlig opsummering over projekterne i slutningen af kurset.
2) En individuel mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i opsummeringen (20 min. uden forberedelse).

Der gives en samlet individuel karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 50
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB22006U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Det forventes at undervisningen ligger mandage og torsdag for at passe med skemaet for de studerende på bacheloruddannelsen i sundhed og informatik. Hvis du ikke læser bacheloren i sundhed og informatik opfordrer vi dig til at kontakte den kursusansvarlige for at undgå skemaoverlap.
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Troels Hildebrandt   (5-6c6d70686944686d326f7932686f)
Gemt den 20-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students