Data Science (DS)

Kursusindhold

Dette kursus gennemgår de forskellige komponenter der indgår i en komplet data science pipeline, fra indsamling, processering og oprensning af data, til effektiv lagring i en database, til implementation af statistiske modeller, og udforskning af data gennem visualisering. Kurset vil omhandle håndtering af data fra flere kilder, og der lægges vægt på fundamentelle udfordringer i data science, såsom bias i data, og hvordan dette kan påvirke beslutningstagning på baggrund og trænede modeller.

Engelsk titel

Data Science (DS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Datalogi
Bacheloruddannelse i Machine Learning og Datavidenskab

Målbeskrivelse

Viden om

 • Indlæsning af struktureret tekst
  • Regulære udtryk og endelige automater
  • grammatiker og parsning
 • Database
  • Centrale databasetekniske begreber så som den relationelle model, data-uafhængighed og transaktioner.
  • Entitets-relations-modellering (ER-modellering) og relationel datamodellering, herunder transformationer fra ER-modellering til relationel datamodellering.
  • Forespørgsler i database-forespørgselssprog, herunder både den relationelle algebra og SQL.
  • Teorien om database-normalisering, herunder funktionelle afhængigheder, nøgler og relationelle dekompositioner.
  • Indekseringsteknikker og deres rolle ved performance-forbedring af database-forespørgsler.
  • ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) egenskaberne og brug af transaktioner.
 • Data integration
  • Strategier for håndtering af heterogen data
  • Data oprensning, fejlhåndtering og manglende data
  • Ustruktureret til struktureret data
 • Model design og implementation
  • Basale begreber i modellering
  • Struktureret model design
  • Model test strategier
 • Data udforskning og visualisering
  • Eksplorativ data analyse
  • Nøglebegreber i visualisering

 

Færdigheder

 • Skrive scripts til indsamling og processering af data, og indlæsning af struktureret tekst
 • Opsætning af databasesystemer til at understøtte heterogen data
 • Design af modulær pipeline til dataanalyse af et konkret problem
 • Design af meningsfulde visualiseringer

 

Kompetencer

Den studerende forstår de centrale udfordringer i at designe et effektivt data science work-flow der understøtter data fra flere kilder og flere forskellige analyser. Den studerende

 • kan bruge SQL forespørgsler til at lave meningsfulde opslag i en database
 • kan løse basale dataintegrationsopgaver
 • er i stand til at designe og forstå modulære data science pipelines
 • kan producere meningsfulde visualiseringer af data
 • kan klart og præcist dokumentere data science workflows, metoder og resultater

Forelæsninger, øvelser og projekt

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Den studerende bør have grundlæggende viden om programmering, algoritmer, lineær algebra, matematisk analyse og statistik. Denne viden kan opnås via følgende kurser:
PoP
MASD og MAD eller MatIntro og SS
DMA eller DMFS (DMFS kan følges sideløbende i blok 3)
LinAlgDat (LinAlgDat kan følges sideløbende i blok 4)

Kurset erstatter det nedlagte kursus NDAB18000U Data Science (DS). Du kan altså ikke kan tage NDAB21002U - Data Science (DS), hvis du allerede har bestået NDAB18000U Data Science (DS).

Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, i løbet af blok 3
Skriftlig prøve, 4 timer efter blok 4 med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af to dele:

1) en skriftlig projektrapport udarbejdet i grupper med eksplicit definerede individuelle bidrag inden for data science-delen af kurset.

2) en skriftlig stedprøve (4 timer) omhandlende database-delen af kurset, svarende til eksamen på Databases and Information Systems (DIS)

Del 1 og del 2 kan bestås uafhængigt af hinanden, dvs. de behøver ikke blive bestået i den samme eksamenstermin.

Begge delprøver skal bestås individuelt og hver delprøve vægter 50%.

Beståede delprøver kan ikke tages om, og tæller med ved reeksamen med det resultat der blev opnået oprindeligt.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Del 1: alle hjælpemidler godkendt

 

Del 2 (stedprøven): skriftlige hjælpemidler tilladt, dvs. bøger, noter og printede dokumenter.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 72
 • Forberedelse (anslået)
 • 157
 • Teoretiske øvelser
 • 72
 • Projektarbejde
 • 91
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB21002U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Desmond Elliott   (2-71724d71763b78823b7178)
Gemt den 13-01-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students