Udvikling af cloud-baserede sundheds-apps

Kursusindhold

Faget giver introduktion til udvikling af apps med server- og cloudbaseret lagring af data. Emnerne præsenteres med vægt på forståelse af principperne i de datalogiske teknikker, der typisk benyttes til realisering af app- og cloudbaserede it-løsninger.

Opgaverne i kurset knyttes til design og udvikling af apps inden for det telemedicinske anvendelsesområde. De studerende får hands-on erfaringer med programmering, opsætning af klient-server løsninger, og brug af software development kits til denne type it-løsninger.

 

Engelsk titel

Development of Cloud-Based Health Apps

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have tilegnet sig:

Viden om

 • muligheder og problemstillinger i forbindelse med lagring af data i skyen, herunder juridiske aspekter og sikkerhedsaspekter, f.eks. ved lagring af persondata i skyen

 • hvordan Apps kan understøtte FN's verdensmål 16 om bæredygtig udvikling med henblik på at give adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

 • asynkron programmering

 • design af brugergrænseflader i apps

 • pålidelig og sikker netværkskommunikation mellem app og cloud.

 

Færdigheder i

 • at opsætte og anvende et udviklingsmiljø til apps

 • enkel objektorienteret programmering

 • enkel asynkron programmering

 • at designe enkle brugergrænseflader til en app

 • at konstruere og udnytte en database, der er lagret i skyen.

 

Kompetencer

 • Indgå i et team, der udvikler apps med lagring af data i skyen

 • Selv designe og konstruere mindre apps

Forelæsninger, e-læring og projektarbejde

Materialet til dette fagområde er i konstant forandring. Materialet til dette fag vil hovedsagelig bestå af online artikler, teknisk dokumentation og de materialer som underviserne producerer.

 

Se Absalon for kursuslitteratur.

Bestået NDAB19000U Systemudvikling, NDAB11006U Sundheds-it: Systemudvikling og Databaser eller tilsvarende
Det er vigtigt at kunne forholde sig til omfattende, teknisk krævende og engelsksproget dokumentation.
Vidensdeling på holdet er en forudsætning for holdets succes. Det er derfor vigtigt, at du har erfaring med at indgå i teams og deling af teknisk viden

Programmeringssproget har tidligere været Java, platformen Android og faciliteter i Amazons cloud har været anvendt. Dette kan ændres, da der løbende sker udvikling på området.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende gennem kurset
Prøveformsdetaljer
Samlet aflevering ved afslutningen af kurset indeholdende tre gruppeafleveringer, som hver består af en skriftlig del (maks. 3 normalsider) med individuelle bidrag noteret samt en videopræsentation i løbet af kurset.

Udover de tre gruppeafleveringer skal den samlede aflevering indeholde en skriftlig individuel del, der rammesætter og perspektiverer de tre skriftlige gruppeafleveringsopgaver. Den individuelle del skal indeholde en refleksion over den samlede aflevering indhold herunder forslag til forbedringer (maks. 5 normalsider).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 111
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Eksamen
 • 35
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB16014U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Troels Hildebrandt   (5-6c6d70686944686d326f7932686f)
Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students