Udvikling af informationssystemer (UIS)

Kursusindhold

Kurset tilstræber at give de studerende sådan viden og færdigheder, at de i projektgrupper sammen med både domæne-eksperter/brugere og andre IT-professionelle kan udvikle effektive og nyttige informationssystemer, der sigter mod en digitalisering der meningsfuldt understøtter menneskelige aktiviteter. 

I kurset vil den studerende lære:

(a) at oparbejde en velunderbygget forståelse af brugerbehov

(b) at opbygge en vision for et kommende informationssystem set i sammenhæng med brugskonteksten

(c) hvordan krav og ønsker til et nyt eller forbedret informationssystem kan beskrives og prioriteres i samarbejde med virkelige brugere

(d) hvordan der kan gennemføres en database-orienteret analyse og design-proces

(e) hvorledes et software-baseret produkt kan konstrueres og dokumenteres

(f) hvordan håndtereres personlige data med hensyn til privacy i en brugercentreret designproces.

 

Engelsk titel

Development of Information Systems (UIS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

 

Målbeskrivelse

Viden om

 • Centrale databasetekniske begreber så som den relationelle model, data-uafhængighed og transaktioner.
 • Entitets-relations-modellering (ER-modellering) og relationel datamodellering, herunder transformationer fra ER-modellering til relationel datamodellering.
 • Forespørgsler i database-forespørgselssprog, herunder både den relationelle algebra og SQL.
 • Teorien om database-normalisering, herunder funktionelle afhængigheder, nøgler, og relationelle dekompositioner.
 • Indekseringsteknikker og deres rolle ved performance-forbedring af database-forespørgsler.
 • ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) egenskaberne og brug af transaktioner.
 • Faciliteter til etablering af forbindelse mellem databaser, programmeringsomgivelser og programbiblioteker.
 • Brug af constraints, triggers og stored procedures.
 • Teknikker til opbygning af brugsscenarier, prototyper mv. med henblik på at udforske designrummet i samarbejde med de kommende brugere af informationssystemet.
 • Metoder og teknikker til at evaluere design-alternativer, herunder opsamling og analyse af empiriske data til belysning af fordele og ulemper ved alternativerne.
 • Design og evaluering af interaktion mellem mennesker og informationssystem.
 • Planlægning, estimering og styring af et IT-udviklingsprojekt i en agil, iterativ og læringsorienteret udviklingsproces.
 • Dokumentation af IT-løsningen, og effektiv informationsudveksling mellem udviklere og brugere gennem udviklingsprocessens forskellige trin.

 

Færdigheder i

 • Som deltager i en projektgruppe bestående af IT- og domæneeksperter at planlægge og styre en agil systemudviklingsproces, som indenfor resurse- og tidsmæssigt begrænsede rammer fører frem til realisering af et ny og forbedret informationssystem.
 • At undersøge, diskutere og afveje styrker og svagheder i udvalgte design-alternativer for et kommende informationssystem.
 • At gennemføre datamodellering og realisere database-applikationer med udgangspunkt i ER-modellering, over relationel modellering og normalisering frem til at skabe en konkret relationel, SQL-baseret databaseapplikation.
 • At implementere database-applikationer, og vælge hvilke dele af system-logikken som hensigtsmæssigt udtrykkes i database-laget (enten deklarativt i SQL eller som constraints, triggers og stored procedures), og hvilke dele som hensigtsmæssigt udtrykkes i programmeringsomgivelser i applikations-laget.

 

Kompetencer i

 • At analysere, designe og vurdere kvaliteter i et påtænkt design af et informationssystem set fra et helhedssynspunkt, der kombinerer både IT-tekniske og bruger-orienterede aspekter.
 • At analysere, designe og implementere informationssystemer, i hvilke brug af databaser er en væsentlig komponent.
 • Som deltager i en IT-projektgruppe at samarbejde med virkelige brugere og andre systemudviklere om målrettet realisering af et nyt eller forbedret informationssystem.

En kombination af forelæsninger, selvstudier af kursuslitteraturen, og øvelser. Projektgruppearbejde med udvikling af et nyt eller forbedret informationssystem i samarbejde med brugere uden for DIKU.

Vil fremgå af kursussiden i Absalon.

Viden om interaktionsdesign på et niveau svarende til gennemførelse af DIKU-kurset "Interaktionsdesign".

Programmeringsfærdigheder og erfaringer med softwareudvikling på et niveau svarende til gennemførelse af DIKU-kurserne "Programming og problemløsning" og "Softwareudvikling".

Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Skriftlig feedback gives som kommentarer til opgaver i Absalon.
Der gives løbende feedback under forelæsninger og øvelser (primært sidstnævnte).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, i løbet af kurset
Skriftlig aflevering, 24-timers
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af 2 dele:

1. Et gruppeprojekt, der afleveres som en rapport med individuelle bidrag i løbet af kurset
2. En afsluttende 24-timers individuel skriftlig hjemmeopgave

Projektet vægter 60% af karakteren og den afsluttende skriftlig hjemmeopgave vægter de resterende 40%. Begge dele af eksamen skal som et minimum opnå karakteren 00 og det vægtede gennemsnit skal være minimum 02 for at kurset kan bestås.

Begge eksamensdele skal bestås i den samme termin.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 232
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB16009U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Finn Kensing   (7-716b74796f746d466a6f34717b346a71)
Gemt den 04-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students