Softwareudvikling (SU)

Kursusindhold

Kurset introducerer studerende til fundamentale teknikker og værktøjer indenfor softwareudvikling. Emnerne i kurset inkluderer værktøjer, miljøer og metoder til udvikling, kvalitetssikring og vedligeholdelse af software, samt brug af komponenter, biblioteker og frameworks. Undervisningen tilrettelægges således, at de studerende i grupper udvikler en realistisk slutbrugerapplikation med givne krav under anvendelse af teknikker og værktøjer fra kurset.

Engelsk titel

Software Development (SU)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Målbeskrivelse

Kursets mål er at gøre de studerende i stand til at udvikle større slutbrugerapplikationer i mindre projektgrupper. Efter kurset forventes de studerende at have:

Viden om

 • værktøjer til applikationsudvikling inklusive integrerede programmeringsmiljøer, konfigurationsstyringsværktøjer og værktøjer til automatisering

 • softwaredesign (inklusiv modularitet, mønstre og arkitektur)

 • softwarekonstruktion (inklusiv god udviklingspraksis)

 • verifikation og validering (inklusiv review, test og analyse)

Færdigheder i at

 • programmere en slutbrugerapplikation i et givet udviklingsmilljø

 • beskrive og dokumentere krav for, samt design og konstruktion af, en applikation

 • designe en applikation, så den opfylder givne krav

 • verificere og validere, at en applikation opfylder et design

 • anvende eksisterende biblioteker og komponenter til at udvikle en applikation

 • anvende værktøjer til applikationsprogrammering

Kompetencer til at

 • samarbejde struktureret omkring softwareudvikling i en gruppe

 • konstruere en applikation ud fra et design

 • lære at anvende nye biblioteker og komponenter

Individuelle afleveringsopgaver, projektarbejde, holdundervisning, forelæsninger, workshop(s).

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Grundlæggende kendskab til:
programmering svarende til kurset Programmering og Problemløsning (PoP);
vektorer i 3D svarende til Matematik A på gymnasieniveau;
diskret matematik grundlæggende algoritmer og datastrukturer svarende kurset Diskret Matematik og Algoritmer (DMA).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige prøve er individuel med udgangspunkt i gruppens afleverede skriftlige rapport og softwarearkiv.

Den består af et oplæg med udgangspunkt i de individuelle bidrag til projektarbejdet på maks. 10 minutter med hjælpemidler (medbring egen bærbar), samt efterfølgende spørgsmål, som kan dække hele kursets pensum.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 73
 • Øvelser
 • 100
 • Projektarbejde
 • 150
 • Seminar
 • 4
 • Eksamensforberedelse
 • 28
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB15011U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning.
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Boris Düdder   (7-6875786f79346a466a6f34717b346a71)
Underviser

Fritz Henglein

Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students