Grundlæggende biovidenskab (BioScience)

Kursusindhold

Formålet med Bioscience kurset er at give en introduktion til principper og centrale emner inden for moderne biologi, herunder en indføring i levende organismers form og funktion, cellebiologi, molekylærbiologi og genetik. Kurserne sigter desuden på at give studenten et basalt biologisk og biokemisk begrebsapparat, der skal muliggøre det senere arbejde med biokemiske og biologiske problemstillinger under biokemistudiet.

Engelsk titel

Basic Bioscience (BioScience)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Målbeskrivelse

Viden:

 • De principper og basale mekanismer i evolutionen, der fører til biologisk diversitet.
 • De basale strukturer og funktioner af polysakkarider, lipider, proteiner og nukleinsyrer.
 • De basale strukturelle og funktionelle egenskaber af celler og deres organeller.
 • Opbygningen af cellemembraner og transportmekanismer over membraner
 • De basale mekanismer i kommunikationen mellem celler - herunder hormoner, membranreceptorer og signaleringskaskader.
 • Hvordan den eukaryote cellecyklus virker og hvordan den er reguleret
 • Hvordan celler deler sig samt detaljerne i mitosen og meiosen.
 • Mendels regler og den kromosomale basis for arv.
 • De basale processer i DNA–replikation, -repair, -transkription, -translation og -mutagenese.
 • Hvordan genomer er organiseret, og hvordan de kan analyseres.
 • Hvordan genekspression er reguleret herunder rollen af kromatin og epigenese.
 • De basale egenskaber og funktioner af bakterier, archaea og vira.
 • De basale aspekter af biologisk reproduktion inkl. bioteknologiske aspekter.


Færdigheder:

 • læse og forstå engelske tekstbøger om biokemi og biologi
 • definere biokemiske fagtermer
 • forklare biologiske processer
 • bruge tilegnet viden til at løse mindre teoretiske problemer
 • anvende viden til at udføre nogle mindre, teoretiske projekter
 • vurdere fremlæggelser, som andre studerende har lavet
 • beskrive og formulere biokemiske problemstillinger i videnskabelig sammenhæng
 • arbejde både selvstændigt og i gruppesammenhæng med biokemiske problemstillinger
 • benytte almindeligt udbredt software samt informationsteknologi til at tilegne sig samt formidle biokemisk viden


Kompetencer:

Studenten skal opnå kompetencen til at

 • bruge deres biokemiske begrebsapparat for at gøre det muligt senere at kunne arbejde med biokemiske og biologiske problemstillinger i løbet af biokemistudiet.
 • diskutere biokemiske tekster på et nybegynderniveau.
 • formidle, skriftligt og mundtligt, faglige problemstillinger under anvendelse af fagligt korrekt terminologi.
 • udføre, afrapportere og præsentere et mindre, forskningspræget projekt.
 • være i stand til at vurdere og koordinere viden fra de forskellige emner gennemgået i kurset.

Forelæsninger, projektarbejde og øvelser.

Enkelte forelæsninger kan være på engelsk.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback til artikel præsentationer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 118
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • E-læring
 • 10
 • Projektarbejde
 • 12
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIB13010U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B og C
Kapacitet
125
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Vibe Hallundbæk Østergaard   (4-867972755072797f3e7b853e747b)
Gemt den 31-08-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students