Aflyst Grønne tage

Kursusindhold

Med henblik på arbejdet med grønne tage og vægge, og deres rolle i klimatilpasning, omhandler kurset følgende emner:

 • Introduktion til grønne tages rolle i klimatilpasningen
 • Plan, politik og funktion
 • Tekniske opbygning af grønne tage og beplantning på dæk og vægge
 • Vækstmedier
 • Plantekendskab og planteproduktion
 • Biodiversitet
 • Design af grønne tage
 • Installation og anlæg
 • Vedligeholdelse og kvalitet
 • Sikkerhed på tag
Engelsk titel

Green roofs

Uddannelse

Urban landskabsingeniør
Skov- og landskabsingeniør

Øvrige

Målbeskrivelse

Målet med kurset er at deltagerne opnår en bred forståelse og indsigt i mulighederne for at anvende, designe og drifte grønne tage og beplantning på dæk og vægge, bl.a. i forbindelse med klimatilpasning. Efter kursets afslutning vil den studerende:
  

Viden:

 • Have kendskab til de forventede klimaforandringer i Danmark samt nedbørsregistrering, regnscenarier og afløbskoefficienter
 • Kunne skitsere tekniske opbygninger af grønne tage
 • Have kendskab til vækstmedier, plantevalg og biodiversitet
 • Have kendskab til vedligeholdelse af grønne tage
 • Have kendskab til eksisterende grønne tage og vægge

 

Færdigheder:

 • Kunne projektere og designe grønne tage med forskellige benefits
 • Kunne dimensionere simple grønne tage
 • Kunne vælge materialer og planter til grønne tage

 

Kompetencer:

 • Kunne vurdere og kvalitetssikre projekter med simple grønne tage
 • Kunne formidle idé, løsning, drift og pleje på et reflekterende niveau
 • Kunne indgå i faglig dialog med andre fagområder om grønne tage

Undervisningen består af forelæsninger, øvelser, ekskursioner, gruppeprojekter med præsentationer og en afsluttende skriftlig eksamen med mindre plantetest.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen som indeholder spørgsmål i kursets undervisning og pensum, samt en mindre plantetest i kursets plantepensum.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 44
 • Øvelser
 • 34
 • Ekskursioner
 • 40
 • Projektarbejde
 • 70
 • Total
 • 204

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10092U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Placering
Sommer
Skemagruppe
Sommerkursus i uge 32-34.(7-11 august+ 14-18 august + 21-25 august)
Kapacitet
30
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Leila Tolderlund   (3-7b74834f78767d3d7a843d737a)
Gemt den 19-12-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students