Afgrødelære

Kursusindhold

 

Kurset beskæftiger sig med konceptet ’afgrøde’ og hvordan en afgrøde udnytter markens vand, lys og næringsstoffer.

Kurset omhandler følgende afgrødekategorier: Korn, græsser, bælgplanter, rodfrugter, industriafgrøder, foderafgrøder og grøntsager.
Der fokuseres på følgende områder:
* Kendskab til forskellige afgrødetyper
* Afgrødefysiologi og hvordan denne adskiller sig fra enkelt-plante-fysiologi

* Afgrøders iboende egenskaber herunder fænologi og udvikling

* Forædling af nye sorter og sortsvalg
* Dyrkningskrav og forhold
* Samspil med naturlige dyrkningsfaktorer
* Samspil med "menneskeskabte dyrkningsfaktorer"
* Sædskifte
* Anvendelse og kvalitet
 

Kurset indeholder teoretiske øvelser om sædskifter samt en række praktiske øvelser der blandt andet omhandler bestemmelse af: fænologi og udvikling (BBCH skala), udbyttekomponenter, bestandstæthedsrelationer, aksudvikling (korn og græsser), vækstmålinger, rodvækst, afgrødefysiologi.

 

Engelsk titel

Crop Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at give studerende med interesse for såvel konventionel som økologisk land- og havebrug et afrundet undervisningsforløb om afgrøders iboende egenskaber, så de forstår de muligheder og begrænsninger, der eksisterer ved dyrkning af afgrøder i land/havebrug. De studerende vil også blive præsenteret for afgrødernes anvendelse i bred betydning.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden
-beskrive afgrøders iboende egenskaber, herunder biologi, fysiologi, økologi og klimatiske krav.
- beskrive afgrøders vækst, udbyttedannelse, fænologi og anvendelse.

Færdigheder:
- forklare betydningen af planteforædling, -ernæring og -beskyttelse
- forklare sædskiftets betydning
- forklare sammenhængen imellem afgrødernes og deres udnyttelse af vækstfaktorer (lys, vand, temperatur og næringsstoffer)
- reflektere over hvordan interne og eksterne faktorer, f.eks støtteordninger, vandmiljø- og pesticidplaner, påvirker afgrødevalg

Kompetencer:
- diskutere den miljømæssige baggrund for valg af land/havebrugsafgrøder

Foruden forelæsninger, vil der være teoretiske og praktiske øvelser i drivhus og mark for at belyse centrale problemstillinger i kurset. Der udarbejdes rapporter over de praktiske øvelser, som indgår i pensum. Øvelserne omfatter overvejende målelige faktorer, fænologi og udvikling (BBCH skala), udbyttekomponenter, bestandstæthedsrelationer, aksudvikling (korn og græsser), vækstmålinger, rodvækst og afgrødefysiologi. Der vil være to ekskursioner i løbet af kurset.

Lærebog: Connor, Roberts and Cassman (2011) Crop Ecology – Productivity and Management in Agricultural Systems

En række supplementsartikler, bl.a.
Kapitler fra The physiology of crop yield, second edition, (Hay R & Porter) 2006. Blackwell

Øvelsesvejledninger

Specifikt materiale kan findes på Absalon.

Grundlæggende viden om planter anbefales. Forslag til supplerende litteratur vil blive lagt på Absalon.

Kurset foregår på Taastrup Campus

Skriftlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern censor
Kriterier for bedømmelse

Se under "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 98
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • Praktiske øvelser
 • 25
 • Ekskursioner
 • 18
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LPLB10286U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Dorte Bodin Dresbøll   (4-686668764474706972326f7932686f)
dbdr@plen.ku.dk
Tlf.: 35333452
Institut for Plante og Miljøvidenskab,
Faggruppe Afgrødevidenskab
Underviser

Kristian Thorup-Kristensen
Christian Andreasen
Dorte Bodin Dresbøll

Gemt den 10-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students