Samfundsøkonomi

Kursusindhold

Kurset giver en bred introduktion til grundlæggende og centrale samfundsøkonomiske emner. Disse emner spiller samtidig en central rolle i den offentlige debat og er af afgørende betydning for det økonomiske klima, som den enkelte virksomhed og forbruger befinder sig i.

Kurset kan anvendes både som en afrundet introduktion til de mest basale samfundsøkonomiske problemstillinger og som et fundament for videregående samfundsøkonomiske studier.

Blandt de økonomiske spørgsmål som kurset omhandler, er:

Hvad bestemmer den samlede produktion og beskæftigelse i samfundet? Hvorfor får vi inflation, og hvilken rolle spiller inflationen? Er betalingsbalancen et problem? Hvorfor svinger økonomiske størrelser som f.eks. BNP og arbejdsløshed over tid? Hvilken rolle spiller nationalbanken og de private banker? Hvilken rolle spiller rente og valutakurs? Kan staten styre økonomien, f.eks. arbejdsløshed, betalingsbalance, rente og valutakurs, og bør den overhovedet forsøge?

Emnerne, der bl.a. behandles er:

 • nationalregnskabet
 • bestemmelsen af nationalindkomsten i en åben og lukket økonomi
 • varemarkedet, herunder forbrug og investeringer i realkapital
 • pengemarkedet, herunder pengeefterspørgsel, pengeudbud 
 • sammenhængen mellem vare- og pengemarkedet
 • arbejdsmarkedet og dets samspil med de øvrige markeder
 • valutamarkedet og dets samspil med de øvrige markeder
 • penge- og finanspolitik i situationer med faste og flydende valutakurser
Engelsk titel

Macroeconomics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Viden

 • kende til størrelsesforholdene for dansk økonomi
 • kende til forskellige samfundsøkonomiske problemstillinger


Færdigheder

 • definere centrale nationalregnskabsbegreber
 • gøre rede for det økonomiske kredsløb
 • opstille og analysere grafisk en model for en lukket økonomi på kort sigt
 • opstille og analysere grafisk en model for en åben økonomi på kort sigt, herunder betydningen af forskellige valutakurssystemer
 • opstille og analysere en model for, hvordan tilpasningen til kortsigtede stød foregår over tid
 • analysere forskellige former for økonomisk politik i modellerne
 • analysere eksogene ændringer i de økonomiske modeller


Kompetencer

 • bedømme og diskutere forskellige former for økonomisk politik i de forskellige modeller
 • perspektivere brugen af økonomiske modeller, deres styrker og svagheder

Undervisningen består af en blanding af forelæsninger, teoretiske øvelser og diskussion af aktuelle økonomiske problemstillinger

Annonceres på Absalon ved kursets begyndelse.

Kurset er baseret på en standardlærebog som f.eks. Blanchard: Macroeconomics.

Kompetencer i indledende mikroøkonomi som kan fås gennem f.eks. kurserne Indledende Økonomi eller Mikroøkonomi på SCIENCE

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve).
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Du må medbringe 4 A4 siders noter. Siderne skal være med standardmarginer og standardskriftstørrelse (ikke mindre en skriftstørrelse 11). Siderne må indeholde skrift, formler og figurer.

Lommeregner uden netadgang og hukommelse er tilladt.

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere med lommeregner til rådighed. Studerende må ikke medbringe deres egen lommeregner.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 137
 • Øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LOJB10234U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Per Svejstrup   (3-74776c446d6a7673326f7932686f)
Gemt den 10-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students