Aflyst Klinisk børneernæring

Kursusindhold

Der undervises i grundbegreber inden for vækst samt relationen mellem vækst og ernæring hos det syge barn. Følgende emner vil blive gennemgået: 1) Særlige ernæringsproblemstillinger ved sygdomme i udvalgte organer hos børn. 2)Ernæringsterapi fra kostændringer til parenteral ernæring hos børn. 3) De specielle problemer hos børn med spisevægring og kroniske spiseproblemer. 4) Ernæringsterapi til børn ved både kroniske og akutte sygdomme med stress metabolisme. 5) Ernæring af det præmature raske og syge barn.

Engelsk titel

Paediatric Clinical Nutrition

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring

Målbeskrivelse

 

I kurset præsenteres sammenhænge mellem sygdom, vækst, ernæringsstatus og metabolisme. Ernæringsmæssige konsekvenser af sygdom samt ernæringsterapiens muligheder for at påvirke sygdomsudvikling samt helbredelse.

Efter gennemførsel af kurset vil de studerende være i stand til at:

Viden:
- beskrive basale sammenhænge mellem ernæring og vækst
- beskrive sammenhænge mellem vækst og sygdom
- beskrive hvordan sygdomme i de enkelte organer påvirker vækst og næringsstofomsætning
- have kendskab til sygdomme, der hyppigt rammer børn
- nævne væsentlige træk i patofysiologien bag disse sygdomme med fokus på særlige forhold hos børn
- referere principper for lægelige behandlingsmetoder

Færdigheder:
- forklare ernæringsrelevante ændringer i fysiologien hos børn under kronisk og akut sygdom
- analysere et barns sygehistorie med hensyn til de ernæringsrelevante aspekter
- kunne beregne ernæringsbehov hos raske og syge børn
- kunne foreslå ernæringsterapi til børn med både kroniske of akutte sygdomme

Kompetencer:
- anvende principperne til tværfagligt at kunne deltage i diskussion af det syge barns ernæringsbehov
- diskutere sygdommenes indflydelse på ernæringsbehov hos det syge barn
- tage ansvar for opstart og opfølgning af programmer til sekundær forebyggelse.
- i samarbejde med børnelæge kunne varetage ernæringsterapi hos børn dvs.
a. planlægge ernæringsterapi, med kost, med sondeernæring eller intravenøs ernæring
b. monitorere den ernæringsmæssige målopfyldelse for det enkelte syge barn
c. tilpasse ernæringsplaner i relation til udviklingen i sygdommen hos det syge barn

 

Forelæsninger ved både interne undervisere samt eksterne med ekspertise på særlige områder. Gruppearbejde med både gennemgang af patient cases og udvalgte temaer.

Se Absalon for kursuslitteratur.

 

Kurser i sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapi anbefales.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives kollektiv tilbagemelding på 2 grupperapporter ved diskussion og gennemgang af svarmulighederne i plenum. I forbindelse med dette gives der også peerfeedback.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til "Målbeskrivelse"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 79
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 72
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LLEK10289U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B
Kapacitet
45
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Mølgaard   (2-66704371687b76316e7831676e)
Gemt den 12-01-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students