Aflyst Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapi

Kursusindhold

Patofysiologi og kliniske manifestationer ved lidelser i mave-tarm-kanal, lunger, nyrer, hjerte, knogler m.v. og effekten heraf på omsætningen af mad/næringsstoffer. Metaboliske sygdomme og terapien heraf. Ernæringsterapi ved stress-metabolisme, cancer, kirurgi, dialyse og andre situationer, hvor denne terapiform forekommer.

Engelsk titel

Pato- and Nutritional Physiology, Diet Therapy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring

Målbeskrivelse

Kurset præsenterer sammenhænge mellem sygdommes indflydelse på ernæringstilstand og metabolisme af næringsstoffer, ernæringsmæssige konsekvenser af sygdom og muligheder for påvirkning af sygdomsforløbet hos den enkelte patient gennem ernæringsterapi.

Viden:
- Beskrive basale sammenhænge i kroppens funktioner, herunder de enkelte organers betydning for omsætningen af næringsstoffer
- Beskrive sygdomsprocessers påvirkning af de enkelte organers omsætning af næringsstoffer og deres funktion
- Udvise overblik over sygdomme, der hyppigt ses på hospitalerne
- Nævne væsentlige træk i patofysiologien bag disse
- Sammenfatte grundlaget for stress-metabolisme
- Referere principper for lægelige behandlingsmetoder

Færdigheder:
- Formidle interaktioner mellem fysiologiske systemer og de basale træk i cellers funktion
- Formidle ernæringsrelevante ændringer i fysiologien under sygdom, i særlig grad ved svær sygdom, hvor stofskiftet er ændret markant
- Analysere en sygehistorie med hensyn til de ernæringsrelevante aspekter
- Diskutere sygdommenes indflydelse på ernæringsbehov

Kompetencer:
- Anvende principperne til tværfagligt at kunne deltage i diskussion af den enkelte patients situation
- Tage ansvar for opstart og opfølgning af programmer til sekundær forebyggelse
- Selvstændigt kunne varetage ernæringsterapi, dvs.
a. planlægge ernæringsterapi, med kost, med sondeernæring eller intravenøs ernæring
b. monitorere den ernæringsmæssige målopfyldelse for den enkelte patient
c. tilpasse ernæringsplaner i relation til udviklingen i sygdommen

Forelæsninger ved ansatte og eksterne specialister. Teoretiske, case-baserede øvelser relateret til forelæsningerne med afsluttede diskussion med underviser. Desuden skriftlig rapport om delemner indenfor absorption og metabolisme.

Lærebøger oplyses ved studiestart på Absalon.

Kompetencer indenfor ernæringsfysiologi anbefales.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mange case-seancer, hvor de studerende arbejder selvstændigt med løsningen i 1-1½ time, hvorefter casen gennemgås af studerende ”ved tavlen”. Opgaven består ikke i at kunne svare, men at sørge for at der findes frem til et svar ved hjælp af de øvrige studerende.

Gruppeopgave med delvist bundet emne (forhandlet) om ernæringsomsætning og udskillelse af affaldsstoffer ved en sygdom. Der er feedback i enrum til hele gruppen samtidigt af 15-30 minutters varighed fra underviser.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Beskrivelse af eksamen: 4 timers skriftlig auditorieeksamen med opgaver i teoretisk pensum, samt en case.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler tilladt undtagen internet og kontakt til andre personer. USB-stik tilladt. 

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur. Én bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Se venligst "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 200
 • Teoretiske øvelser
 • 112
 • Projektarbejde
 • 60
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LLEK10200U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Kapacitet
Ingen begrænsning.
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Rikardt Andersen   (3-7a8271507e7588833e7b853e747b)
Gemt den 12-01-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students