Selskabsformerne (Cand.soc. i jura)

Kursusindhold

Faget præsenterer de forskellige selskabsformer og deres karakteristika, og har som mål at give de studerende forudsætninger for at vælge i mellem disse former og forstå de fordele og udfordringer, som er knyttet til de enkelte former. Faget er beslægtet med Cand.jur.-faget Selskabsret (15 ECTS) men har mere fokus på selskabsformerne, deres karakteristika og de driftsmæssige og kommercielle grunde bag valget i mellem dem. Da der er et betydeligt overlap med disse to fag, kan disse derfor ikke kombineres.

Engelsk titel

Company forms

Målbeskrivelse
 • Forklare de grundlæggende karakteristika, hensyn og principper, der præger selskabsretten
 • Redegøre for de selskabsretlige kilder, og være i stand til at afgrænse selskabsretten i forhold til andre juridiske og samfundsvidenskabelige discipliner
 • Redegøre for de forskellige selskabsformer og deres karakteristika
 • Forklare bestemmelserne i selskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
 • Identificere selskabsretlige problemer i konkrete sammenhænge, og fastslå, hvilke regler, som i den givne situation er relevante med forståelse af, hvilke hensyn, reglerne tilsigter at beskytte eller fremme
 • Træffe et velbegrundet valg i forhold til konkrete selskabsretlige problemer gennem anvendelsen af de relevante kilder og vælge mellem forskellige selskabsformer og begrunde dette valg med formens karakteristika
 • Analysere og forholde sig til, hvorvidt de gældende regler er hensigtsmæssige eller om andre løsningsmodeller vil være at foretrække
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Gennemgang af undervisningsmateriale i henhold til læseplan. Forberedelse i grupper. Inddragelse af cases og gruppepræsentation kombineret med traditionel undervisning.

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret, bind I (udgave 6) & bind II (udgave 4), 2020, Karnov Group

Se målbeskrivelsen for detaljer. Faget udvikler navnlig kompetence til at forstå de forskellige
selskabsformer og deres karakteristika, at arbejde med disse former og vælge dem som løsningsmodeller ved kommercielle valg.

Faget kan ikke kombineres med Selskabsret grundet stort overlap.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JSJK00006U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Lau Hansen   (17-5873817e73803c5a6f833c566f7c81737c4e7883803c79833c7279)
Gemt den 28-06-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students