Kommunikation og retorik i en juridisk og tværfaglig kontekst (Cand. soc. i jura)

Kursusindhold

Faget har en række formål, som til sammen styrker de studerendes metodiske evner.

 

For det første lærer de studerende teorier om vellykket kommunikation og retorik, som sætter dem i stand til på et metodisk bevidst grundlag at formulere sig på en måde, så teksten er tilpasset den læser eller det publikum, man henvender sig til. Det er en afgørende færdighed i enhver professionel sammenhæng og samtidig et centralt kendetegn for cand.soc.-uddannelsens kandidater, fordi de skal kunne arbejde kvalificeret i tværfaglige grupper.

 

For det andet understøtter fagets fokus på juridisk terminologi og retorikkens topik- og argumentationslære de studerendes færdigheder i juridisk metode: både analyse og fortolkning af retskilder og juridisk argumentation.

 

For det tredje udgør fagets teorier et bindeled mellem de studerendes professionsfaglige viden og deres juridiske viden, fordi juridisk kommunikation og retorik ser juristers arbejde med tekster i den kontekst, teksterne skal fungere i, dvs. det problem, de skal løse, det formål, de har, den læser, de er rettet imod, og den rolle tekstens forfatter spiller (hvilken vidensbaggrund og autoritet trækker vedkommende på).

 

I stikord er indholdet af kurset som følger:

 • Kommunikationsforståelse: kommunikation som information, overbevisning og handling.
 • Situationslære: God kommunikation er altid tilpasset konteksten
 • Genrelære: Frie og bundne; mundtlige og skriftlige; specielt juridiske
 • Sproglære: Læren om valget af sproglige virkemidler
 • Terminologilære: Læren om koblingen mellem sprog og viden
 • Argumentationslære: Kunsten at finde og etablere præmisser i en argumentation (topik) og at bygge et argument op, så det leder frem til den konklusion man vil opnå (Toulmin)
Engelsk titel

Communication and Rhetoric in legal and interdisciplinary contexts (Cand. soc.)

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Målbeskrivelse

Faget har fokus på at give de studerende:

 • Viden om kommunikation, sprog og retorik. Herunder generel viden om kommunikationsteori
 • Viden om kommunikation, sprog og retorik i en juridisk kontekst. Herunder viden om, hvordan der kommunikeres i forskellige juridiske genrer, samt viden om de respektive juridiske genrers kommunikative traditioner med hensyn til ordforråd, syntaks og tekstopbygning.
 • Viden om argumentation. Herunder viden om retoriske argumentationsmodeller, samt viden om hvordan disse anvendes i en juridisk kontekst
 • Færdigheder i at forstå, fortolke og analysere kommunikative produkter i en juridisk kontekst
 • Færdigheder i at producere kommunikative produkter i en juridisk kontekst
 • Færdigheder i at kommunikere på tværs af professionsfaglige og juridiske kontekster
 • Kompetence til at kommunikere hensigtsmæssigt og troværdigt både i skrift og tale
 • Kompetence til at kommunikere hensigtsmæssigt og troværdigt i forskellige kontekster
 • Kompetence til i skrift og tale at kombinere og integrere den professionsfaglige og juridiske viden

Vi arbejder med en blanding af teoretiske oplæg og praktiske øvelser i workshops i 4-timers moduler

Gennemgående lærebøger:

 • Gabrielsen & Christiansen: Talens magt. Indføring i mundtlig retorik. Hans Reitzels Forlag 2010.
 • Christina Pontoppidan: Gør teksten klar. Principper for klart skriftsprog. Samfundslitteratur 2013.
 • Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg: Praktisk Argumentation. 4. udgave, 2023.

 

Desuden:

 • Tekstsamling bestående af videnskabelige artikler og uddrag af bøger.
 • Materialesamling, bestående af love og afgørelser samt andre juridiske tekstgenrer.

 

I alt ca. 750 sider.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, 1 døgn
Prøveformsdetaljer
Porteføljeeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Uddannelsen til cand.soc. i jura hviler på en grundlæggende idé om tværfaglighed. Faget understøtter de studerendes evne til at kunne reflektere over forskellen mellem at ”tænke og kommunikere juridisk” og ”tænke og kommunikere fagligt” inden for deres respektive professioner. I eksamensopgaven lægges der afgørende vægt på de studerendes kompetence til at kombinere og integrere deres viden og reflektere over samspillet mellem de to vidensdomæner i deres kommende arbejde som cand.soc. i jura.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JSJK00003U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Lise Kjær   (14-6e7b7b723b797680723b7877727f4d77827f3b78823b7178)
Gemt den 03-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students