Obligationsret

Kursusindhold

Undervisningen i faget omfatter primært parternes retsstilling inter partes. Af centrale emner fremhæves særligt misligholdelsesformer og –beføjelser samt ophørsmåder i form af modregning og forældelse mv . De grundlæggende principper om kreditor-og debitorskifte indgår også i undervisningen.

Engelsk titel

Law of Obligations

Målbeskrivelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende – i det omfang, det er relevant for præstationen ved den skriftlige eksamen, jf. om eksamensformen nedenfor – kunne:

1) Forklare centrale, nationale obligationsretlige grundbegreber og retsregler og disses indbyrdes systematiske sammenhæng og begrundelse;
2) Forklare hensynene bag centrale, nationale obligationsretlige grundbegreber og retsregler samt deres begrundelse;
3) Identificere obligationsretlige problemstillinger i et konkret retsforhold;
4) Analysere og vurdere retsforholdet i forhold til de relevante obligationsretlige retskilder samt argumentere for flere forskellige mulige løsninger og træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse;
5) Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt og på en struktureret og sammenhængende måde;
6) Beskrive relevante argumenter for og imod en konkret obligationsretlig problemstilling og
7) Koncipere klausuler om obligationsretlige problemstillinger.

Torsten Iversen: Obligationsret 1. Del (2019) kap. 1.1-1.4, 2.1, 2.3-2.5, 4, 5.1, 5.3-5.4, 5.5.3-4, 5.6-8 og 6-7. 271 sider. Kap. 3 er kursorisk læsning.

Torsten Iversen: Obligationsret 2. Del (2019) kap. 6-7, 8.1-8.28.4-8.6, 9.1-9.5.2, 9.5.4, 9.6, 10, 12 (dog ikke 12.4.2.1) -13 og 15. 288 sider. Kap. 11 er kursorisk læsning.

Bo von Eyben & Peter Mortensen: Lærebog i Obligationsret II (2022) kap. 11.1-11.3, 12.1, 13 og 14. 206 sider.

Kim Frost: Om retten og pligten til naturalopfyldelse. TfR nr. 1-2/2013 s. 94-144.

Pensum udgør i alt ca. 800 sider.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. kommer senere på fagets hjemmeside.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig med tilsyn, 5 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 201
 • Seminar
 • 54
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB57009U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema for undervisningstider
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kim Frost   (7-4e314975727677436d7875316e7831676e)
 • Sanne Anker Angantyr   (11-76647171683164716e6875436d7875316e7831676e)
  Uddannelsessekretær
Gemt den 29-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students