Individets grundlæggende rettigheder

Kursusindhold

Faget skal give de studerende et grundlæggende indblik i individets grundlæggende rettigheder således, som disse beskyttes i dansk ret.

 Faget omhandler individets grundlæggende rettigheder, som disse findes nedfældet i Grundloven, EMRK, EU-retten og i centrale FN-konventioner. Fagets hovedfokus er på Grundlovens menneskerettigheder, som har status af trinhøjere normer i dansk ret, og på de europæiske menneskerettigheder, navnlig EMRK, eftersom disse har et særligt gennemslag i dansk ret.

Faget omhandler for det første generelle spørgsmål, herunder:

 • menneskerettighedernes historie og ideologi
 • de menneskeretlige kilders status i dansk ret
 • samspillet mellem national og europæisk rettighedsbeskyttelse
 • rettighedernes ret- og pligtsubjekter og anvendelsesområde
 • rettighedsfortolkning
 • rettighedsbegrænsning.


Faget omhandler for det andet specifikke rettigheder:

 • forbuddet mod tortur m.v.
 • den personlige frihed
 • retten til privat- og familieliv
 • religionsfriheden
 • ytrings- og informationsfriheden
 • forsamlingsfriheden
 • foreningsfriheden
 • ejendomsretten
 • retten til forsørgelse
 • forbuddet mod diskrimination
 • retten til en retfærdig rettergang og til effektive retsmidler mod rettighedskrænkelser.
Engelsk titel

Fundamental Rights of the Individual

Målbeskrivelse

Viden:

 • menneskerettighedernes værdigrundlag og rolle i en demokratisk forfatning;
 • menneskerettighedernes begrænsning i forhold til andre væsentlige samfundshensyn;
 • menneskerettighedernes betydning for forholdet mellem de politiske organer og domstolene;
 • samspillet mellem nationale, europæiske og universelle menneskerettigheder
 • menneskerettighedernes normstruktur
 • de enkelte menneskerettigheders kerneindholdFærdigheder:

 • redegøre for de forskellige menneskeretlige retskilders status og gennemslag i dansk ret;
 • redegøre for de centrale principper vedrørende fortolkning af menneskerettigheder, retfærdiggørelse af indgreb i menneskerettigheder og domstolskontrollen hermed;
 • koncipere menneskeretlige bestemmelser
 • formidle sin menneskeretlige viden og argumentation på en struktureret og sprogligt såvel som fagligt korrekt måde, såvel mundtligt som skriftligt.


Kompetencer:

 • analysere (herunder kritisere) og udlede det centrale af en menneskeretlig dom;
 • uddrage det relevante for en menneskeretlig problemstilling af en større sagsfremstilling;
 • argumentere klart for, hvorledes en konkret menneskeretlig problemstilling bør løses; herunder træffe et sagligt begrundet valg, hvor flere løsningsmuligheder foreligger;
 • reflektere over menneskerettighedernes funktion i forfatningsretten
 • fortolke menneskerettighedsbestemmelser selvstændigt og formålsorienteret
 • juridisk rådgivning, herunder prioritering blandt flere mulige løsningsmodeller
 • Jens Elo Rytter, Individets grundlæggende rettigheder, 4. udgave, 2021, Karnov Group
   
 • Jeroen Temperman, Religious Symbols in the Public School Classroom, i J. Temperman, The Lautsi Papers, 2012 (artikel til Workshop 2, ligger i Absalon)
   
 • Lisl Brunner, The Liability of an Online Intermediary for Third Party Content, Human Rights Law Review 2016, 16, s. 163-174 (artikel til Workshop 3, ligger I Absalon)

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. kommer snart på fagets hjemmeside.

Ikke relevant
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbog.gyldendal.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Projektarbejde
 • 12
 • Seminar
 • 38
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB57005U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jens Elo Rytter   (15-4d68717631486f7231557c77776875436d7875316e7831676e)
 • Helene Lindholm Alanne   (13-6d6a716a736a3366716673736a456f7a7733707a336970)
Gemt den 28-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students