Selskaber og kapitalmarked

Kursusindhold

Faget giver en indføring i selskabsretten, herunder regnskabsret, og kapitalmarkedsret, hvilket giver en fundamental forståelse for disse områder og samspillet mellem dem.
Faget introducerer en række grundlæggende principper, hvilket giver mulighed for progression i forhold til disse fag på KA, navnlig de tre store fag Selskabsret , Kapitalmarkedsret og Bankret, men også de øvrige fag, hvor selskabsret eller finansret spiller en rolle. Denne grundlæggende viden forudsættes ofte bekendt for disse fag på KA, og det anbefales derfor, at man har fulgt dette fag på BA og er bekendt med pensum, såfremt man ønsker at følge fagene på KA.
For selskabsret præsenteres selskabsformerne med fokus på finansiering, hæftelse og ledelse.
For regnskabsret præsenteres regnskabet og dets bestanddele, samt hvordan regnskabet bruges i juridiske sammenhænge.
For kapitalmarkedsret præsenteres kapitalmarkedets aktører og indretning.
Endvidere præsenteres myndigheder i DK og EU, herunder det nye finansielle tilsynssystem (ESFS), samt hvordan der reguleres.

Engelsk titel

Company Law and capital market

Målbeskrivelse
 • Redegøre for og forklare de grundlæggende principper for reguleringen af selskaber.
 • Redegøre for og forklare de grundlæggende principper for reguleringen af kapitalmarkeder og de finansielle aktører.
 • Redegøre for og forklare den juridiske anvendelse af regnskaber, navnlig i selskabsretten.
 • Identificere og analysere de grundlæggende hensyn og interesser, der bestemmer indretningen af markeder i en markedsøkonomi.
 • Redegøre og forklare for de hensyn, der ligger bag reguleringen af selskaber og kapitalmarked, og for valget af reguleringsinstrumenter og myndigheder.
 • Redgøre for de relevante myndigheder, deres myndighedsområde og indretningen af tilsynet i EU og på det nationale plan.
 • Redegøre for og forklare, hvordan der reguleres, herunder identificere hvilke metoder der bruges, og hvilke fordele og ulemper de forskellige former for regulering indebærer, herunder forskellen mellem privat og offentligretlig regulering.
 • Redegøre og sammenhængende forklare fordele og ulemper ved de enkelte selskabsformer og analysere de forskellige interessenters bevæggrunde for og kommercielle interesser i valg af selskabsform
 • Analysere et regnskab og forholde sig kritisk til de valg, som regnskabet repræsenterer samt redegøre sammenhængende for regnskabets brug i juridisk sammenhæng
 • Redegøre for indretningen af kapitalmarkedet og for de enkelte aktørers roller på markedet, og analysere de interesser, der tilgodeses ved reguleringen.

Der anvendes gruppearbejde, cases og studenterpræsentationer.

Jesper Lau Hansen "Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten", 2. udg. (2018)

Årsrapport og virksomhedsanalyse, Kapitel I-VI, J. Ravn Elkjær og K. Hjulsager, Karnov Group, (9. udg.), 2020. Udkommer august 2020.

 

Diverse artikler af relevans for området.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk

Skat: www.skat.dk

Skatteministeriet: www.skm.dk

Folketinget: www.ft.dk

Retsinformation: www.retsinformation.dk

Karnov: www.karnovgroup.dk

Gyldendals ordbøger: www.ordbog.gyldendal.dk

EU-domstolens hjemmeside: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

Danske domstoles hjemmeside: http://www.domstol.dk/Pages/default.aspx

EURLEX, der er EU-lovdatabasen: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da

Folketinget for love og lovforarbejder: https://www.ft.dk/

Finanstilsynets hjemmeside, der rummer lovstof og adm. afgørelser: https://www.finanstilsynet.dk/

Erhvervsstyrelsen, der er som nr. 4: https://erhvervsstyrelsen.dk/

ESMAs hjemmeside, der ligeledes indeholder lovstof og retningslinjer (dvs. vejledninger): https://www.esma.europa.eu/

EBAs hjemmeside, som nr. 6: https://eba.europa.eu/

EIOPAs hjemmeside, som nr. 6: https://eiopa.europa.eu/

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 343,5
 • Seminar
 • 69
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55118U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Lau Hansen   (17-5772807d727f3b596e823b556e7b80727b4d77827f3b78823b7178)
Gemt den 28-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students