Aflyst Transport og logistikret

Kursusindhold

Transport og logistik er nært knyttet til enhver for for varehandel. Området har fået øget betydning i takt med markedernes globalisering, ligesom både digitalisering og bæredygtighedsdagordenen rejser nye spørgsmål.

Kurset  fokuserer på de grundlæggende transportretlige regler inden for vejtransport, banetransport, lufttransport, søtransport, multimodale transporter og tilnyttede logistikaftaler, samt den bagvedliggende internationale regulering af disse områder. Kurset er især koncentreret omkring transportvirksomhedens ansvar for godsskader, herunder spørgsmål om ansvarsgrundlag og ansvarsbegrænsninger, og dette ansvars særlige træk som en blanding af et kontraktansvar og et deliktansvar. Der ses endvidere på betydningen af automatisering, digitalisering og bæredygtighedsmål inden for branchen og de mulige retlige implikationer heraf. Kurset bygger videre på de kontrakt- og erstatningsretlige elementer på grunduddannelsen.       

Engelsk titel

Transport and Logistics

Målbeskrivelse

Viden: Den studerende skal kunne redegøre for de grundlæggende transport og logistikretlige reglers indhold og deres internationale baggrund

 

Færdigheder: Den studerende skal kunne identificere relevante transportret og logistikretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale

 

Kompetencer: Den studernede sættes i stand til selvstændigt at gennemføre analyser på specialeniveau samt at rådgive om transport og logistikretlige problemstillinger  

Der anvendes små cases, som løses i grupper i timerne eller er forberedt hjemmefra. Derudover indgår studenterpræsentationer løbende i undervisningen.

Udvalgte dele af Per Vestergaard Petersen, Transportret, 2008

Forskningsartikler:

 • Artikel 1: V. Ulfbeck/Stinne Taiger Ivø, ’Optioner og ansvar i transportaftaler’ ET200803331-01 (8 sider)
 • Artikel 2: V. Ulfbeck ’Fragtførerens hæftelse for tyveri efter CMR-loven’ U2004B162 (5 sider)
 • Artikel 2: V. Ulfbeck ’Logistikaftaler og transportret’, Festskrift til Sø- og Handelsretten, 131-145 (12 sider)
 • Artikel 4:U. Fabricius, ’Udviklingen på transportområdet – belyst gennem retspraksis’ET20140003-01 (6 sider)
 • Artikel 5: J. Windahl ’De for en sådan Transpormåde gældende lovbestemmelser’ om speditøresm netværksansvar’ U20112B221 (3 sider)

 

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende får individuel feed back på studenterfremlæggelser og kollektiv feed back på mindre opgaver, der løses i grupper i timerne eller som forberedelse til disse.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55281U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Vibe Garf Ulfbeck   (12-5f726b6e375e756f6b6e6c7449737e7b37747e376d74)
Gemt den 09-12-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students