Entertainmentret

Kursusindhold

Kurset har til formål at give de studerende et bredt indblik i de regler, der regulerer underholdningsbranchen. Denne branche er kendetegnet ved, at der ofte gælder specielle sædvaner og specialiserede praksisser.

 

I undervisningen gives der for det første en indtroduktion til en række generelle retsdiscipliner som fx ophavsret, varemærkeret og personlighedsret. Med udgangspunkt heri føres de studerende igennem en række problemstillinger af relevans for de retsområder, som tilsammen udgør underholdsningsbranchen, herunder musik, film, computerspil, sport (herunder e-sport), personlighedsret mv.

 

De pågældende områder, som f.eks. musik- og filmaftaler, kollektiv forvaltning, e-sport m.v., bliver ikke behandlet (eller ihvertfald højst berørt sporadisk) i andre kursusfag. Der er derfor et meget lille overlap til andre kursusfag.

 

På kurset vil der bl.a. blive set på følgende spørgsmål:

 • Hvad skal der til, før musik nyder beskyttelse efter ophavsretsloven? Hvilke rettighedshavere er der?
 • Hvornår sker der en efterligning af musik? Må man sample uden tilladelse?
 • Hvad er kontraktspraksis på musikkens område? Det drejer sig f.eks. om indspilnings- og musikforlagsaftaler.
 • Hvornår må man vise bygninger, kunst mv. i film?
 • Hvad er kontraktspraksis på filmområdet?
 • Hvornår er TV-koncepter (og andre koncepter) beskyttet mod efterligning?
 • Hvordan er computerspil beskyttet mod efterligninger?
 • Må man linke til fodboldkampe uden tilladelse?
 • Kan en sportsstjerne forhindre, at hendes/hans navn bruges i computerspil?
 • Hvordan håndteres landsholdskonflikter på sportens område og hvilke rettigheder er i spil?
 • Hvilke regler gælder for e-sport?
 • Må man udbyde online betting/kasino uden tilladelse? Hvilke regler gælder?
 • Hvornår kan piratsider blokeres?
 • Er Youtube, Facebook mv. ansvarlige, når brugerne deler ulovlige film?
 • Hvad er kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder? Hvem repræsenterer de forskellige forvaltningsorganisationer? Hvordan cleares rettigheder kollektivt? Og hvilken ramme lægger lov om kollektiv forvaltning af ophavsret for området?

 

Engelsk titel

Entertainment Law

Målbeskrivelse
 • Redegøre for de grundlæggende principper indenfor entertainmentretten.
 • Identificere relevante problemstillinger.
 • Analysere konkrete og komplekse problemstillinger indenfor entertainmentretten.
 • Argumentere for relevante løsninger på disse problemstillinger, herunder ved at foretage afvejning af de relevante argumenter og fremkomme med et fagligt begrundet løsningsforslag.
 • Perspektivere viden om den konkrete problemstilling på en måde der viser det fornødne overblik.
 • Formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

 

Undervisningsformen vil være dialogbaseret med inddragelse af de studerende, som - på et frivilligt grundlag - vil skulle præsentere væsentlig domsprakis for de øvrige studerende. Dertil vil der i undervisningen indgå oplæg fra relevante interessenter i industrien, som vil præsentere erfaringer fra deres praktiske arbejde med entertainmentretten.

Plesner Mathiasen/Lau Nielsen (red.): Lærebog i entertainmentret,  2. udg. 2021 (ca. 430 sider).

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studernede vil løbende få feedback på baggrund af deres præstationer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55230U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Morten Rosenmeier   (17-55777a7c6d76365a777b6d76756d716d7a48727d7a36737d366c73)
Gemt den 29-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students