Aflyst Iværksætterens juridiske udfordringer

Kursusindhold

Formålet er at uddanne juristen til at forstå iværksætterens juridiske problemer, rådgive og løse disse. De juridiske problemer kan ligge på mange forskellige områder, og faget er således i udpræget grad interdisciplinært.

Engelsk titel

The Entrepreneur’s Legal Challenges

Målbeskrivelse

Kursets mål er at give studerende forståelse for og en høj grad af indsigt i vækstorienteret iværksætteres juridiske udfordringer og også for en del forretningsmæssige udfordringer. Studerende vil desuden få indsigt i iværksætter/investor/advokat-forholdet via læsematerialet, undervisningen, gæsteundervisere samt øvelser, hvor de studerende træder i interessenternes sko. Tilsvarende vil de studerende få indsigt i nogle af de mest almindelige juridiske dokumenter anvendt i relation til vækstorienteret iværksættere (fx Term Sheets, NDAs, udviklingsaftaler, mv.).


Dette fag vil således give en forståelse for, hvordan iværksættere operer, og hvad de skal være opmærksomme på for at få succes og minimere risici. Faget vil bidrage til at udvikle særlig juridisk viden og evner, som er nødvendige for at rådgive vækstiværksættere på deres rejse. Herunder i deres møde med immaterielle rettigheder, selskabsformer, ansatte, medejere, ekspansion over græsner, investeringer og selskabstransaktioner. Faget giver således en bred og praktisk indsigt i dette spændende område, som i sagens natur er under konstant udvikling. Faget retter sig primært imod studerende, som ønsker at rådgivere iværksættere. Faget egner sig imidlertid også til jurastuderende, som selv ønsker at iværksætte eksempelvis en LegalTech-startup.


Kurset vil dække de mest relevante juridiske områder for etablering, udvikling og vækst af en iværksættervirksomhed. Særligt fokus vil blive lagt på processen og rationalet i identifikationen af en forretningsidéer, beskyttelsen af immaterielle rettigheder, etableringen af en vækstorienteret iværksættervirksomhed, opnåelsen af finansieringen i de forskellige stadier for en iværksættervirksomhed, salgs- og ekspansionsmuligheder, samt ”exit” (indløsning af gevinsten).

 

Den studerende vil blive undervist i og forventes at kunne

 • analysere de juridiske udfordringer, som iværksætteren møder
 • forstå, hvilke fordele og hindringer en iværksætter har og møder
 • forstå de problemstillinger, hovedudfordringer og den indre systematik, der gælder for hver af de udvalgte juridiske discipliner med særlig relevans for iværksætterens situation
 • forstå hvordan iværksætteri og innovation kan ske inden for juridiske serviceydelser
 • vurdere på en praktisk og omkostningseffektiv måde, hvordan iværksætteren overkommer udfordringer og udvikler sit potentiale
 • evaluere iværksætterens situation og forstå denne med henblik på at indrette forretningsmodellen på en juridisk hensigtsmæssig måde
 • evne at rådgive om og strukturere en egnet selskabsstruktur og organisering for vækst-iværksættere
 • forholde sig kritisk til forretningsplaner, så der kan ydes kvalificeret rådgivning og vejledning til iværksætteren med henblik på at udvikle dennes forretningsidé
 • evne at lægge en strategi for IP-optimering og –beskyttelse
 • evne at lægge en strategi for og rådgive om kapitalrejsninger, herunder de juridiske dokumenter;
 • evne at lægge en strategi og rådgive omkring ekspansion over grænser.

Gennemgang af undervisningsmateriale i henhold til læseplan. Gruppearbejde opmuntres. Inddragelse af cases og traditionel undervisning.

Jesper Lau Hansen & Jørgen Bek Weiss Hansen (red.), Iværksætterens juridiske udfordringer, DJØF Forlag, 3. udg. (forventes foråret 2022) 

Betydelig mængde af artikler og især standardkontrakter. Materialet gøres tilgængeligt på Absalon.

Der er ingen særlige faglige forudsætninger ud over de almindelige adgangskrav til Kandidatuddannelsen.

Ud over at få de centrale elementer i de ti discipliner, er det ambitionen at give den studerende en forståelse for iværksætterens særlige situation.
Det er således især kompetence til at løse og forebygge konflikter, som forventes udviklet.

Der er ikke fag, som udelukkes, hvis dette fag vælges.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55196U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Lau Hansen   (17-5873817e73803c5a6f833c566f7c81737c4e7883803c79833c7279)
Gemt den 09-12-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students