Offentlig ansættelsesret

Kursusindhold

Ansættelser på det offentlige arbejdsmarked er underlagt et dobbelt retsgrundlag, henholdsvis et arbejdsretligt og et forvaltningsretligt. Udgangspunktet er, at offentlige ansættelser er omfattet af de samme arbejdsretlige regler som private ansættelser. Men offentlige arbejdsgivere optræder ikke kun i en rolle som arbejdsgivere, men også i en rolle som myndigheder. Offentlige arbejdsgivere og lønmodtagere er i forlængelse heraf underlagt en række særlige pligter på et forvaltningsretligt grundlag. Dette kursus har sit fokus på de særlige forvaltningsretlige pligter og deres samspil med det arbejdsretlige system.

 

Kurset fokuserer på følgende hovedemner:

 • Det dobbelte retsgrundlag for offentlige ansættelsesforhold og dets betydning for valget af procesforum
 • Det kollektive overenskomstsystem i det offentlige, herunder konfliktret og fredspligten
 • De særlige embedsmandsdyder (som udtrykt i bl.a. Kodeks VII statens område)
 • De generelle forvaltningsretlige princippers betydning
 • De forvaltningsprocessuelle reglers betydning, herunder afgørelsesbegrebets rækkevidde i forhold til personaledispositioner
 • Offentligt ansattes ytringsfrihed, tavshedspligt og loyalitetspligt

 

Offentlig ansættelsesret bygger videre på BA-valgfaget Arbejdsret, men også på et fag som Forvaltningsret. Det vil være en fordel – men ikke en forudsætning – at have fulgt Arbejdsret, inden man følger Offentlig ansættelsesret.

Engelsk titel

Public Employment Law

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne en dybtgående viden om

 • tjenestemands- og overenskomstansættelsens forskellige funktioner og regulering på det offentlige arbejdsmarked
 • samspillet mellem arbejdsretlige og forvaltningsretlige normer for offentlige arbejdsgivere og lønmodtagere
 • de centrale arbejdsretlige og forvaltningsretlige pligter som gør sig gældende for arbejdsgivere og lønmodtagere i offentlige ansættelsesforhold
 • de arbejdsretlige og forvaltningsretlige pligters betydning for valg af sanktioner af fejl og forsømmelser samt valg af procesfora i tvister mellem parterne

 
Kurset skal give deltagerne færdigheder til at

 • identificere relevante problemer i offentlige ansættelsesforhold på en måde, der viser overblik over de arbejdsretlige og forvaltningsretlige reglers betydning
 • analysere konkrete problemstillinger i offentlige ansættelsesforhold, der vidner om indsigt i de grundlæggende arbejdsretlige og forvaltningsretlige pligter
 • argumentere for forskellige mulige løsninger på en fagligt kvalificeret måde, der illustrerer forståelse for de særlige hensyn, der gør sig gældende i offentlige ansættelsesforhold
 • formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 
Kurset skal give deltagerne kompetence til at

 • rådgive om de arbejdsretlige og forvaltningsretlige pligter i offentlige ansættelsesforhold, herunder kunne argumentere klart og præcist for, hvordan relevante regler skal anvendes i konkrete situationer
 • foretage selvstændige analyser af komplekse problemstillinger i offentlige ansættelsesforhold, herunder kunne vurdere de forvaltningsretlige pligters selvstændige betydning for retstilatnden
 • reflektere kritisk over retsafgørelser fra såvel de fagretlige instanser som de almindelige domstole

De primære læringsaktiviteter vil være koncentreret om gruppe- og plenumdiskussioner af retsafgørelser og cases. Der kan også blive tale om studenter-præsentationer af retsafgørelser.

Karsten Revsbech, Forvaltningspersonalet, 4. udg. 2018 (ca. 125 sider).

Materialesamling i Offentlig ansættelsesret med udvalgte artikler m.v. (ca. 250 sider).

Faget knytter sig til Ansættelsesret og Kollektiv arbejdsret arbejdsret, men overlapper ikke disse fag.

Faget indgår i et samspil med Individuel og Kollektiv arbejdsret arbejdsret, men overlapper ikke disse fag.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback vil blive givet løbende i undervisningen i forbindelse med især drøftelse af cases og retsafgørelser. Derudover vil den blive givet et par gange i løbet af undervisningen i forbindelse med kollektiv evaluering af undervisningen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55159U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Nicole Christiansen   (19-7d78727e7b743d72778178828378707d82747d4f7984813d7a843d737a)
Gemt den 29-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students