Køb og salg af virksomheder

Kursusindhold

Virksomheder kan handles under mange forskellige former. Handlen kan opstå spontant eller som følge af en struktureret proces. Der har udviklet sig en særlig praksis om virksomhedshandler og blandt advokater er der opstået særlige Mergers and Acquisitions (M&A) afdelinger med en særlig brug af kontrakter. Inden for private equity varetager kapitalfonde og andre professionelle investorer virksomhedsopkøb ud fra en kortere tidshorisont, hvilket også har udviklet egne sædvaner og kontraktsformer. Formålet med faget er at præsentere køb og salg af virksomheder og ad den vej give et praktisk indblik i, hvordan sådanne kontrakter tager form, hvordan processen forløber og håndteres, og hvordan kontrakterne normalt indrettes.

Engelsk titel

Purchase and Sale of Companies

Målbeskrivelse

Den studerende skal kunne:

 • Identificere de vigtigste juridiske problemstiller i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse og redegøre for, hvorledes disse håndteres i processen
 • Identificere de vigtigste hensyn i kontraktforhandlingerne og forklare de grundlæggende principper bag de anvendte kontrakter
 • Redegøre for de væsentligste hensyn bag strukturen ved private equity og kapitalfondes investeringer, herunder corporate governavnce, incitamentsmodeller og den tilknyttede tidshorisont for private equity investeringer
 • Analysere og redegøre for reglerne for virksomhedsoverdragelser, som involverer børsnoterede virksomheder, herunder reglerne om overtagelsestilbud, samt anbefalinger for god selskabsledelse
 • Redegøre for de involverede hensyn og interesse bag virksomheders brug af børsen (going public/going private)
 • Analysere og identificere de involverede aktørers interesser og redegøre for, hvordan disse værnes af enten kontrakter eller lovgivning
 • Kunne analysere og anvende de standardkontrakter, der anvendes ved virksomhedshandler
 • Kunne anvende og redegøre for de forskellige købesummekanismer ved virksomhedsoverdragelser og i den forbindelse kunne identificere og anvende væsentlige nøgletal til brug for opgørelsen af en købesummen samt forstå nøgletals sammenhæng med regnskabet

Der forventes øget brug af casebaseret gruppearbejde samt brug af øvelsesopgaver til forberedelse af skriftlig eksamen samt til brug for feedback.

Tomas Krüger Andersen, Private Equity, 1. udg. (den dansk udgave anbefales som litteratur).

Hansen & Lundgreen, Køb og salg af virksomheder, 6. udg.

Hertil kommer en række standardkontrakter og paradigmer.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk

Skat: www.skat.dk

Skatteministeriet: www.skm.dk

Folketinget: www.ft.dk

Retsinformation: www.retsinformation.dk

Karnov: www.karnovgroup.dk

Gyldendals ordbøger: www.ordbog.gyldendal.dk

EU-domstolens hjemmeside: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

Danske domstoles hjemmeside: http://www.domstol.dk/Pages/default.aspx

EURLEX, der er EU-lovdatabasen: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da

Folketinget for love og lovforarbejder: https://www.ft.dk/

Finanstilsynets hjemmeside, der rummer lovstof og adm. afgørelser: https://www.finanstilsynet.dk/

Erhvervsstyrelsen, der er som nr. 4: https://erhvervsstyrelsen.dk/

ESMAs hjemmeside, der ligeledes indeholder lovstof og retningslinjer (dvs. vejledninger): https://www.esma.europa.eu/

EBAs hjemmeside, som nr. 6: https://eba.europa.eu/

EIOPAs hjemmeside, som nr. 6: https://eiopa.europa.eu/

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55153U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Lau Hansen   (17-4d6876736875314f6478314b6471766871436d7875316e7831676e)
Gemt den 25-08-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students