Tysk - Bachelorprojekt, forår

Kursusindhold

Der opøves færdigheder og kompetencer i at

 • afgrænse og præcist formulere en faglig relevant problemstilling inden for et af fagets emneområder 
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang og empiri i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig  
 • analysere en kompleks faglig problemstilling med brug af relevant terminologi og i overensstemmelse med krav til videnskabelig argumentation og dokumentation
 • producere en skriftlig opgave på en klar og velstruktureret måde med korrekt sprogbrug.
 • planlægge og styre et projekt inden for en given tidsramme og arbejde selvstændigt med et større projekt
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé
Engelsk titel

German - Bachelor's project, spring

Den studerende tager selv kontakt til en vejleder om et emne og der laver en BA-projektkontrakt.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 409,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Tysk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HTYBBPROFU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
Intet maks.
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anna Lena Sandberg   (5-6a77776a7c49717e7637747e376d74)
Gemt den 31-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students