ÅU TYS - Tysk historie og litteraturhistorie (BASF/BATV) (efterår 2022)

Kursusindhold

Tysk holdundervisning: består af to kurser i a) tysk historie og b) tysk litteraturhistorie, der omhandler hovedlinjer i tysk historie og litteraturhistorie fra ca. 1750 til 1945. Tysksprogede litterære tekster og kildetekster sættes i sammenhæng med den politiske, kultur-, social-, idé- og litteraturhistoriske udvikling i de tysksprogede lande fra 1750 til 1945. I historiekurset fokuseres på udvalgte historie temaer og begreber (fx generation, køn, nationalisme) og i litteraturkurset undervises i de litterære epoker og i at analysere tysksprogede tekster i relation til den relevante historiske kontekst. vha. kultur- og litteraturanalytisk fagterminologi. Kurserne afsluttes med en mindre akademisk opgave på tysk med brug af teori og metode samt videnskabsteoretisk refleksion. Undervisningen foregår hovedsageligt på tysk.

Engelsk titel

ÅU TYS - German History and History of Literature (BASF/BATV) (fall 2022)

Holdundervisning

Grammatik og et- og tosprogede ordbøger, øvelser, tekstsamling

Ikke relevant

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 361,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Tysk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HTYÅ10281U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.


Se aktuel prisoversigt  

 

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Detlef Siegfried   (6-696a79716a6b456d7a7233707a336970)
 • Jessica Ortner   (6-747779736a77456d7a7233707a336970)
Gemt den 17-08-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students