Teater- og performancestudier: Praksisforløb

Kursusindhold

I forbindelse med praktikforløbet på BA uddannelsens 4. Semester vil der blive afholdt to workshops, som har til formål at rammesætte læreprocessen omkring praktikopholdet.

Den første workshop er placeret ved praktikperiodens start og har til formål at hjælpe de studerende til at formulere et overordnet undersøgelsesfokus for praktikken samt desuden at give de studerende redskaber til at:

Kommunikere hensigtsmæssigt med praktikstedets praktikvejleder omkring forventningsafstemning for praktikforløbet. 
Observere og indsamle data om praktikstedets arbejdsprocesser. 
Dokumentere egne arbejdsprocesser og faglige valg i relation til den teatervidenskabelige faglighed.

Den anden workshop ligger placeret midtvejs i praktikforløbet og har til formål at give de studerende mulighed for at vidensdele omkring deres praktikforløb, samt at give hinanden faglig sparring i forhold til løsning af opgaver og problemstillinger i praktikken. Desuden har workshoppen til formål at:

Præsentere de studerende for forskellige måder at skabe sammenhæng mellem teori og praksis på, samt forskellige måder at formilde praksiserfaringer på. 
Skabe en ramme for, at de studerende får mulighed for at reflektere over, hvordan de kan bruge deres uddannelse i specifikke professionelle sammenhænge. 
Give de studerende redskaber til at forberede et møde med deres praktikvejleder, som skal munde ud i en konkret problemformulering til praktikrapporten samt  en metodisk ramme for denne. 
Sætte de studerende i gang med litteratursøgning til praktikrapporten, forud for mødet med deres vejleder.

Engelsk titel

Internship Workshop

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisnig

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 4
  • Total
  • 4

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEB00841U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Karen Arnfred Vedel   (5-877675767d5179867e3f7c863f757c)
Underviser

Karen Vedel

Gemt den 08-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students