Teater- og performancestudier: Teaterhistorie og analyse 1: Teaterhistorie og dramaturgi

Kursusindhold

Fagelementet er for grundfag og BA-tilvalg og består af to kursusdele, teaterhistorie og dramaturgi, der er indbyrdes koordinerede.

Hvor undervisningen i teaterhistorie giver et kronologisk overblik over teatrets og scenekunstens historie fra antikken til i dag, fokuserer undervisningen i dramaturgi på at udvikle færdigheder i at analysere en dramatisk tekst, i sidste instans med henblik på realisation.

Den teaterhistoriske kursusdel omhandler således teatrets og scenekunstens historiske former og væsentlige udviklinger i kronologisk perspektiv med tematiske nedslag og består af 14 undervisningsgange a 3 timer med forelæsninger og gruppearbejde.

Der aflægges 1 samlet eksamen på 15 ECTS i de 2 kursusdele.

Engelsk titel

Theatre History and Dramaturgy

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning og forelæsning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEB00793U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2022
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Solveig Gade   (11-75716e78676b6969636667426a776f306d7730666d)
 • Clara Marie Tange   (10-67706576657865726b69446c7971326f7932686f)
Underviser

Solveig Gade og Clara Marie Tange

Gemt den 21-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students