Teater- og performancestudier: BA projekt seminar

Kursusindhold

Formålet med opgaveseminaret er at støtte jeres arbejdsproces, som et supplement til jeres vejledningsforløb. I vil blive introduceret til nogle redskaber, som I kan anvende i opgaveskrivningens delprocesser: emneafgrænsning, litteratursøgning, problemformulering, metodevalg og strukturering af opgave og argumentation.

I vil ligeledes få mulighed for at drøfte jeres opgaves indhold og jeres arbejdsproces med hinanden. På den baggrund vil der også være mulighed for at forme selvstændige sparringsgrupper.

 

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 321
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEB00773U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Foårssemesteret 2023
Kapacitet
20
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karen Arnfred Vedel   (5-786766676e426a776f306d7730666d)
Underviser

Karen Vedel

Gemt den 09-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students