TS, Projektorienteret forløb, formidling og projektorienteret specialisering i Tværkulturelle studier (F23)

Kursusindhold

Seminaret introducerer de studerende til de analytiske og praktiske opmærksomhedspunkter der er knyttet til projektorienteret forløb, projektorienteret formidling og projektorienteret specialisering. På det indledende seminar vil de studerende endvidere blive henvist til undervisning på ToRS med fokus på kulturanalyse og organisationsteori, hvis det forefindes.

Engelsk titel

Academic internship, academic communication and Practical Specialization for Cross Cultural Studies

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2019

 

Introduktionsseminaret henvender sig til studerende, som skal tage modul 6 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning:
Projektorienteret forløb (aktivitetskode HTÆK03481E
Projektorienteret formidling (aktivitetskode HTÆK03491E)
Projektorienteret specialisering (aktivitetskode HTÆK03511E)

 

Selvstudie under vejledning.

Materialer til undervisningen vil blive gjort tilgængeligt i Absalon grupperummet.

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Har du spørgsmål bør du kontakte uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier

Hvis man tager projektorienteret forløb (15 ECTS) på Tværkulturelle studier er det muligt at være i praktik i 6 måneder og få 30 ECTS, hvis man sideløbende tager KA tilvalg i Projektorienteret forløb (15 ECTS) på Komparative Kulturstudier.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Kurset arbejder med en række feedbackformer for at styrke den studerendes læring. Feedback gives både kollektivt og individuelt. En væsentlig forudsætning for feedbackprocessen er, at den studerende er aktiv i undervisningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Praktisk mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Eksamen består i en mundlig fremlæggelse til opdragsholder, og en fri skriftlig hjemmeopgave.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Praktiske øvelser
 • 409,5
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTÆK0103FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se grupperum i Absalon
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frank Sejersen   (8-786a6f6a77786a73456d7a7233707a336970)
Underviser

NN

Gemt den 25-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students